Stor interesse for «Nord-Odalsprosjektet»
og
«Ti mil fra Oslo»
Onsdag 19. januar hadde Nordre Odalen Kulturminnelag åpent møte i biblioteket med tilbakeblikk på begivenheter som fant sted i bygda på slutten av 1960-tallet og begynnelsen av 1970. De nesten 100 frammøtte fikk et personlig og interessant foredrag om «Nord-Odalsprosjektet» ved Ronald Andersen. Etterpå ble NRK-filmen fra 1967 «Ti mil fra Oslo» vist.

Ronald Andersen var en av elleve som var med og kartla grundig Nord-Odals befolknings fra 1969 til 1973. Denne undersøkelsen var den mest omfattende som noen gang var gjort, og de fleste som deltok, ble professorer ettepå, «unntatt je da», sa Ronald.

Det var sosialdepartementet som tok initiativ til undersøkelsen som skulle kartlegge og analysere de ulike sosiale behov, men også finne konkrete løsninger. Undersøkelsen ble ledet av professor Yngvar Løchen, og forskergjengen ble på folkemunne kalt «Olsenbanden». Ronald fortalte om sin rolle i prosjektet, blant annet som tannlegeassistent for Leif Arne Heløe. Han viste fram flere bøker og rapporter fra prosjektet. Den offisielle rapporten, «Samfunnsendring og sosialpolitikk». kom i 1973. Som den trubaduren Ronald er, avsluttet han foredraget med «Pendlervise».

Kvelden startet for øvrig med at lederen i kulturminnelaget, Gunnar Nygård, leste diktet «Hembygdas vise» av en ukjent forfatter. Hvis noen av leserne vet hvem forfatteren er, ta kontakt! Gunnar fortalte kort om kulturminnelagets arrangementer kommende år. To av lagets prosjekter ble også nevnt – kulturminnesti ved Garviksætra og restaurering av fløterkulturninner i/ved Mørkåa.

Etter kaffepause ble filmen fra 1967 «Ti mil fra Oslo» vist. Den vakte sterke reaksjoner både fra bygdefolk og utflyttede nordodølinger. Meningen var å sette søkelyset på de dårlige arbeidsmulighetene i ei skogbygd som Nord-Odal, men filmen svartmalte bygda og la et pessimismens slør over framtidsmulighetene her. En nordodøling skrev i Glåmdalen: «Jeg var flau over å gå på jobb dagen etter». En annen skrev: «En fikk inntrykket at Nord-Odal er en forfallen avkrok».

Reaksjonene fra publikum var som den gang, men nå vet alle at det ikke gikk slik som spådd – utviklingen har tatt en positiv retning, selv om antall pendlere er like stort som den gang.