Nell J. Gravlies komposisjoner:
En stor lokal kulturskatt
er bevart for ettertida
 

Toril Gravlie Dammen og Stig Eriksen med hefte og nettside om bestefar Nell. (Foto: Gunnar Nygård)

 
Nell med fela.
Nell Jacob Gravlie (1897-1980)har satt spor etter seg i Nord-Odal. For mange er han kjent for å ha funnet opp tømmersaksa som pryder kommunenes våpenskjold. Men i tillegg til å være smed og oppfinner, var han også en begavet og musiker og produktiv komponist.

Musikeren Nell blir nå hedret av barnebarna Toril Gravlie Dammen og Stig Gravlie (tidligere Eriksen). Med god hjelp fra Nells oldebarn Stian Gravlie og andre familiemedlemmer har de to søskenbarna samlet notene til 146 melodier som Nell komponerte.

Takket være Toril og Stig er det en stor lokal kulturskatt som nå sikres for ettertida og gjøres tilgjengelig for Nells sambygdinger og andre musikkinteresserte.

Fant notearkene i en bankboks
– Vi har lenge tenkt at vi skulle gjøre noe med komposisjonene til bestefar, og da Toril for ikke lenge siden åpnet en bankboks i hvelvet til Odal Sparebank og fant notearkene, bestemte vi oss for å gå videre, sier Stig, som vokste opp i Nord-Odal og nå er bosatt i Moss.

Nettside
Notearkene ble skannet, og med god hjelp av Stigs samboer Heidi har de fått trykket opp et hefte med samtlige komposisjoner i tillegg til bilder og en omtale av Nell. Det følger også med en CD med noen innspillinger, blant annet fra Odal Lydavis. Stig har også fått laget ei nettside, www.nell-gravlie.net, der interesserte kan lese om Nell og finne alle notearkene. Stigs bror, Dag Anders Eriksen, er fiolinist i Bergen filharmoniske orkester, og han har planer om å spille inn samtlige melodier som legges her.

– Vi håper at dette bidrar til at bestefars musikk blir mer kjent og mer spilt, sier Stig.

– Stig og Heidi har gjort en kjempejobb, legger Toril til.

Digitalisert i Nasjonalbiblioteket
Originalnotene blir overlatt til Nasjonalbiblioteket (NB). Oldebarnet Stian har i de siste dagene også funnet gamle musikkopptak av Nell på loftet. Alt materiale vil bli levert til Nasjonalbiblioteket der det blir digitalisert, gjort tilgjenglig for offentligheten, og bli søkbart på NBs nettsider.

Huset fylt av musikk
– Jeg har vokst opp med felemusikk. Jeg husker godt at bestefar kom fra smia og tok fela og spilte litt mens han hadde matpause. Hele huset ljomet ofte av musikk, sier Toril. Ikke så rart, når også Torils far Jacob var en aktiv og habil musikant. Begge var i mange år med i «Musikk-kamerata». Det var et populært danseband,  ikke bare i Odalen, men også andre steder på Østlandet.

Én komposisjon mangler
Nell skal ha skrevet 147 melodier, men nummer 143 mangler. Stig vil gjerne ha tilbakemeldinger, og det ligger et eget kontaktskjema på nettsida. Han understreker at alle gjerne må spille melodiene privat, men hvis noen ønsker å gi dem ut eller oppføre dem offentlig, gjelder vanlige vilkår under Lov om opphavsrett til åndsverk.

Program på NRK
– Vi vet at Lundebyes orkester fra Hamar hadde et timeslangt radioprogram på NRK 11. mars 1960 der de spilte bestefars musikk. Vi  har kontaktet NRK, men det har ikke vært mulig å finne opptak av programmet. Hvis noen tilfeldigvis skulle ha opptaket, vil vi gjerne bli kontaktet, sier Stig.

Odalssangen
Nells kanskje mest kjente og mest brukte komposisjon, er Odalssangen. Den laget han i 1926 til tekst av Lars Kjølstad. Sangen blir blant annet sunget ved kirkene i Nord-Odal hver 17. mai. Han komponerte også mange brudevalser, og det er mange ektepar som kan finne igjen notene «sine» på nettsida.

Heftet om Nord-Odals fremste komponist er i første rekke myntet på familien, men et eksemplar vil senere bli å finne i Nord-Odals lokalhistoriske samling, «Skattkista» på Sand og senere også på biblioteket.