Hør før et brus gjønnom vårblåe kvæl’!
Luken blir løfte før breddfulle dam.
Vatne’ i skumkok, et drønn gjønnom dal’n,
en kræftenes oppsang!
Tem’ret skær fram!
Logo 

Et lokalhistorisk syngespill:
Fløterkonflikt
og kjærlighet

Verset over er hentet fra gjenomgangssangen i «Temmeret skær fram», et syngespill som Hans Ludvig Fredheim har skrevet med utgangspunkt i den dramatiske arbeidskonflikten i Grytåa og Juråa i Knapper våren 1928.
 
Forestillingen vises i Milepelen kulturhus lørdag 21. og søndag 22. april 2018, begge dager klokka 17.00, med lokale krefter på scenen: 17 skuespillere, fem musikere, Odal Bygdekor og Storsjøkoret.

Tekster på odalsdialekt
Sangtekstene er skrevet av Elling M. Solheim, Arne Paasche Aasen, Tor Jonsson og Hans Ludvig Fredheim. Flere av tekstene er tilpasset handlingen, litt omskrevet og overført til odalsdialekt. Melodiene er av Ronald Andersen, Kai Johansen og Jorid Rønningen, som også har arrangert de fleste sangene for kor.

                              
Bakgrunn for handlingen
I mars 1928 hadde skog- og landarbeidere i Nord-Odal organisert seg for å få bedre lønns- og arbeidsvilkår. I begynnelsen av mai gikk det rykter om at skogeierne benyttet uorganiserte fløtere i Grytåa og Juråa i Knapper. Mellom 200 og 300 fagorganiserte arbeidere stilte opp for å «renske åa» for uorganiserte fløtere.
 
Denne konflikten var en av mange som var med på å forme verdier og legge grunnlaget for rettigheter som vi i dag tar som en selvfølge. I 2018 er det 90 år siden denne konflikten.
 
Spillet tar for seg forløpet til selve demonstrasjonen i ei tid med stor fattigdom og nød, arbeidsledighet, konkurser, tvangsauksjoner og personlige tragedier. Skogeierne opplevde et voldsomt prisfall i skogbruket med svært dårlige tømmerpriser. Vi møter mennesker på begge sider i konflikten; i motsetninger, men også i kjærlighet og medmenneskelighet.
 
Et samarbeidsprosjekt
Arrangører er prosjektgruppa «Temmeret skær fram», Storsjøkoret, Odal Bygdekor og Nordre Odalen Kulturminnelag. Øvrige samarbeidspartnere er Odal Sparebank, Nord-Odal kommune, Teater i Glåmdal og Milepelen Hotell & Vertshus.

Prosjektgruppa
HANS LUDVIG FREDHEIM EPOST
manus og kunstnerisk ledelse
JORID RØNNINGEN   EPOST 
musikalsk ledelse
METTE SKOGBAKKEN   EPOST 
dramatisering/kulisser/kostymer
HARALD TRØSEID   EPOST 
koordinator kor
LEIF SÆTHER   EPOST 
administrasjon
OLA HAUKERUD   EPOST 
økonomi
GUNNAR NYGÅRD   EPOST
informasjon og PR


Begge forestillinger er utsolgt!
 
ARRANGØRER
SAMARBEIDSPARTNERE
Odal Sparebank
Nord-Odal kommune 
NORD-ODAL KOMMUNE
 
Teater i Glåmdal
ØVRIGE STØTTESPILLERE
Glommen skog
 
 
Ukkestad Sko- Klær 
Joker Bakketun
Marihøna