Musikk- og kulturhistorisk skatt til biblioteket:
287 opptak med Henry Haagenrud på minnepinne
FRA LYDBÅND TIL MINNEPINNE: Anita Bunes med minnepinnen og Håvard Svensrud med ett av de mange lydbåndene han har fått digitalisert. De øvrige på bildet er (f.v.) Oddbjørn Myrholen, Gunnar Nygård og Alexander Halland.
(Foto: Tone Skogholt)

 

Det en var stor musikk- og lokalhistorisk skatt som biblioteket i Nord-Odal fikk overrakt ved en enkel sammenkomst i Milepelen 12. oktober. Trekkspiller og musikkhistoriker Håvard Svendsrud har registrert og digitalisert hundrevis av lydbåndopptak med trekkspillvirtuosen Henry Haagenrud. Minnepinnen han hadde med seg til Nord-Odal inneholder 287 musikkstykker i tillegg til flere intervjuer med Henry.
 
Henry Haagenrud regnes som en av Norges store trekkspillmusikere gjennom tidene. Da han døde i 2012, etterlot han seg en koffert med lydbånd med opptak fra hans tallrike opptredener i NRK radio gjennom flere tiår. Håvard fikk tilgang til disse opptakene som sammen med enkelte andre innspillinger han selv har samlet nå er bevart for ettertiden.

Det var Henrys datter, Anita Haagenrud Wegger, som overlot kofferten til Håvard med tanke på at materialet burde ivaretas og systematiseres.
 
Tilgjengelig for bygdefolket
– Det er viktig å gjøre samlingen tilgjengelig for bygdefolket. Det vil bli gode muligheter for dette når det nye biblioteket tas i bruk om vel et års tid. Da kan vi lage lyttestasjoner med spillelister, slik at man får tilgang til materialet i bibliotekslokalene. Slik sikrer vi formidling av denne fine kulturarven også, i tillegg til bevaringsoppgaven, sier biblioteksjef Anita Bunes.

– Det er viktig at materialet oppbevares i et offentlig arkiv for framtida. Å bringe dette musikkmaterialet til Nord-Odal er veldig nærliggende, siden det i senere tid har vært et stort engasjement for Haagenruds musikk i barndomsbygda hans, sier Håvard.
 
Han er selv en av Norges mest anerkjente trekkspillere i tillegg til at han legger ned mye tid og arbeid på å dokumentere og formidle norsk trekkspillhistorie.

Kjente Henry fra barndommen
Til stede ved overrekkelsen var også kommunens kulturkonsulent Alexander Halland, Gunnar Nygård fra Nordre Odalen Kulkturminnelag og Oddbjørn Myrholen. Sistnevnte kjente den noe eldre slektningen Henry fra barndommen i Knapper. Som lidenskapelig trekkspillentusiast og samler har han også bidratt med materiale til Håvards prosjekt.
 
 – Henry begynte å spille før han klarte å bære instrumentet sjøl. Han sto bak ryggen til Alfred og spilte annenstemmen på hans trekkspill, forteller Oddbjørn.
 
CD-album lanseres i mars
Håvards prosjekt er ikke avsluttet med dette. Han arbeider nå med å få utgitt en dobbelt-CD med 50 låter fra samlingen. Albumet skal utgis på plateselskapet Aksent, og ambisjonen er at den skal være på markedet i mars 2019. Lanseringen vil skje på et arrangement i Milepelen fredag 1. mars i forbindelse med åpningen av Lysukene 2019.
 
Norsk Kulturråd har bidratt med kr. 30.000 til Haagenrud-prosjektet, og Håvard har fått tilsagn om ytterligere 30.000 kroner til CD-produksjonen. I tillegg håper han på støtte fra lokale bidragsytere.
 
Opplært av far Alfred
Henry Haagenrud ble født i Østmobekken i Mo i 1925. Familien flyttet senere til Furuholen i Knapper. Faren, Alfred, var skogsarbeider og musiker. Allerede som femåring begynte Henry å øve på farens trekkspill, og åtte år gammel holdt han sin første solokonsert under Kongsvingermarken.

I 1937, 12 år gammel, debuterte han i radioen. Siste gang han opptrådte i NRK var i 2002. I 1945 ble han norgesmester. Han levde det meste av sitt voksne liv på Sørumsand. Også i sitt «sivile» yrkesliv arbeidet han med musikk; i musikkforetninger i Oslo og på Gjøvik.
Det er usikkert hvor mange melodier Henry komponerte sjøl, men Håvard anslår det til å være mellom 50 og 100.

Internasjonal klasse
– Henry var en av sin generasjons mest aktive, anerkjente og dyktige trekkspillkunstnere. Han holdt en høy internasjonal standard. I årenes løp ble det flere hundre radioprogrammer, både som solist og i ulike samarbeid. Han skrev også en rekke komposisjoner for trekkspill, som er spilt av utøvere i hele Norden. Det er allment kjent at Haagenrud var en trekkspillkunstner på et høyt nivå, og med et sterkt særpreg i sin musisering. I dag har han legendestatus blant trekkspillere i hele Norden, sier Håvard som i 2014 lanserte en CD med runddansmusikk av komponister fra Sør-Odal.

For ordens skyld presiserer han at Henry  hadde langt flere sendinger i NRK enn det som er med i denne samlingen.

– Man skal ikke se bort fra at opptak av disse kan finnes privat hos entusiaster rundt om i landet. Jeg har imidlertid med alt som har vært tilgjengelig i min rekkevidde, og jeg har dekning for å si at dette er en veldig representativ samling i forhold til Haagenruds virksomhet som musiker. Opptakene er fra perioden 1952 til 2002, altså et tidsspenn på 50 år, sier Håvard. Han gleder seg til å komme tilbake til Nord-Odal og lanseringen av CD'ene i mars.
 
Et folkemusikkinstrument
Trekkspill har vært nordodølingenes folkemusikkinstrument gjennom generasjoner. Dessverre er det nå få som holder tradisjonen ved like. Trekkspill- og gammeldansmiljøet krymper; rekrutteringen er liten.

– Trekkspillet brukes på en annen måte nå, i andre settinger. Mange yngre musikere, blant annet innen folkrock- og popmusikk, bruker instrumentet, sier Alexander Halland.

Henry Haagenrud var gjennom flere tiår regnet som en av Norges beste trekkspillere.
Henry ble landskjent allerede som 12-åring.
Henrys far, Alfred, var også en meget habil trekkspillmusiker.
Henrys besteforeldre, Karen og Julius Haugstad med sønnene Alfred og Ottar (til høyre). Også Ottar var en habil trekkspiller. (Bildene er utlånt av Oddbjørn Myrholen)