Vatningssætra, Thorvald Meyers minde og Sagstua skole:
Tre nye kulturhistoriske skilt avduket
 
Odal Bygdekor bidro til fin stemning ved arrangementet. Størhuset på sætervangen i Vatningssætra skimtes i bakgrunnen.
 

Etter tradisjonen fant Georg Robert Schirmer inspirasjon til visa «Je veit ei lita jente» da han i 1863 møtte ei budeie i Vatningssætra ved Sætersjøen. Mandag 18. juni avduket kulturminnelaget et kulturhistorisk blått skilt ved vegvesenets rasteplass for å markere stedet og bakgrunnen for visa.

Etter at Stig Jarle Fjeld hadde avduket skiltet, fortalte Bengt Ringvold de frammøtte om Schirmer og visa.

Odal Bygdekor skapte fin stemning med sin framføring av visa på odalsdialekt.

I fjor høst tok kulturminnelaget kontakt med Jørn Cato Berg i Statens vegvesen med forespørsel om han kunne skaffe en passende stein til skiltet. Dagen etter var steinen på plass! Jørn Cato var til stede ved avdukingen og fikk takk og blomster av Gunnar Nygård i kulturminnelaget.

«Je veit ei lita jente» er en av de mest populære visene i norsk sangtradisjon. Den ble først utgitt på nynorsk i 1871 og senere gjengitt i utallige visebøker og på plater med mange forskjellige artister opp gjennom årene. En versjon på odøling er trolig den originale.

Senere samme kveld avduket kulturminnelaget blå skilt på Sagstua skole og ved Nord-Odal legesenter, der Nord-Odals første gamlehjem, Thorvald Meyers Minde, ble bygget i 1915. 

>Les mer om Schirmer og budeia 
Artikkel av Hans MariusTrøseid i Jul i Nord-Odal 1993

Nord-Odal har mange bygninger og steder av stor kulturhistorisk verdi. Nordre Odalen Kulturminnelag har tidligere satt opp blå skilt på disse stedene:
Stig Jarle Fjeld avduket skiltet ved Vatningssætra. Til høyre: Bengt Ringvold.
Jørn Cato Berg i Statens vegvesen fikk blomster og takk for å ha skaffet til veie steinen.
Siri Føsker avduket skiltet på Sagstua skole.
Gunnar Nygård avslørte skiltet der Thorvald Meyers minde ble bygget i 1915.