Tørrsomre og steiner i Råsen
 
 
Årstallet 1914 er hugget inn på et svaberg i Hagalandet. (Foto: Tor Jøran Sætre)
Av Gunnar Nygård | OPPDATERT 2. AUGUST 2018 KL 21.08
For snart ett år siden etterlyste kulturminnelaget opplysninger basert på en notis i avisa Øieren fra 18. desember 1914, der det blir omtalt en stein i Råsen med årstallet 1411 innhugget.
 
 
Vi har fått flere tips om at denne steinen lå i Vilborgvika rett utafor Flikkerudneset (også kalt Sakrisnabben). For noen dager siden la vi derfor ut på en aldri så liten ekspedisjon inspirert av Thor Heyerdahl. Viggo Vannevjen hadde på forhånd funnet igjen steinen noen få meter nordvest for nabben. Thomas Amundsen hoppet uti og foretok en grundig saumfaring av steinen, som lå fem-seks centimeter under vassflata.

Det eneste årstallet vi fant, var 1959. En «H» ser også ut til å være hugget inn like over årstallet. I 1959 var det tørrsommer. Vi fant verken 1411, 1914 eller 1947. Hvis opplysningene i avisnotisen stemmer, er ikke dette steinen som er omtalt.

H'en på steinen stammer trolig fra Hans Flikkerud. Randi Brubakken opplyser at det var han risset inn 1947.

Rune Flikkerud skriver på Facebook: «I følge min far var steinen synlig i 1947 også. Min bestefar skal ha hogget inn 1947 på den da. Jeg har hoppet mye fra steinen i forbindelse med bading i ungdommen, selv om den da var under vann. Far mente at den også var synlig over vann i 1959».

Det var tørrsommer i 1914. Den skal ha vært verre enn den mye omtalte i 1947. Hvordan det eventuelt var i 1411, vet vi ikke. Derimot er det grunn til å være skeptisk til at 1411 refererer seg til nettopp dette året. Fram til slutten av 1300-tallet var det romertall som ble brukt i Norge. Tallene, slik vi kjenner dem i dag, de arabiske, ble trolig ikke brukt i særlig grad av andre enn embetsverket i 1411.

I tillegg til steinen i Vilborgvika har vi fått flere tips om at årstallene 1914 og 1935 er hugget inn på et svaberg i Hagalandet lenger sør i Råsen. Tor Jøran Sætre har fotografert begge. – Det er ca 20 cm vann over 1914, og ca 10 cm over 1935. 
I Østlandsposten i 1947 nevnes enda en stein – med innskriften 1727. Er det noen som vet noe om denne?
 
På steinen ved Flikkerudneset fant vi bare årstallet 1959 og det som kan være en H.
Viggo Vannevjen manøvrerer seg inn mot steinen ved Flikkerudnabben.
Thomas Amundsen leter etter årstall på steinen.
Årstallet 1935 vises på svaberget ved Hagalandet (Foto: Tor Jøran Sætre)
1: Steinen ved Flikkerudneset. 2: Svaberget i Hagalandet.