Har du gamle bilder eller postkort fra Austvatn?
 

Austvatn vel inviterer til bildekveld i Øssvatn Vel og Bra (Storsjøvegen 1696) fredag 3. mai kl. 18:00.

Velforeningen ønsker å samle folk som har interesse for, eller har gamle fotografier eller postkort med motiver fra Austvatn.
   Alt har interesse, det være seg gamle bilder fra skolene, forsamlingshus, bygninger, hus og hjem, landskap, arbeidsliv og bedrifter, butikker, bensinstasjoner, idrett, sæterliv, fester, andre arrangementer eller sammenkomster.
   Portretter og samlebilder av skoleklasser, konfirmanter, idrettsutøvere og andre er selvsagt av stor interesse.
   Det meste er med andre ord interessant. Det som er gråstein for noen, kan være gull for andre.
   Gunnar Nygård fra kulturminnelaget bistår med skanning og registrering, og vi vil søke å få med oss noen av de som har levd en god stund i Austvatn for om mulig å kunne identifisere steder, begivenheter eller personer der disse informasjonene mangler.
   Med tillatelse fra de enkelte som har med seg bilder, vil vi etter hvert søke å få scannet inn og lagret disse slik at de kan bli tilgjengelige for flere. Vi vil selvsagt søke å ivareta personvernhensyn og rettigheter til de enkelte bildene.
   I første omgang ønsker vi å få innspill på hvordan vi bør arbeide framover, skal vi ha faste møter der vi kikker på, identifiserer og søker å katalogisere bilder fra flere, er det noen som sitter på samlinger av bilder de ønsker å presentere selv osv.
   Mye er selvsagt avhengig av hvor mange som engasjerer seg i dette, og hvor mange bilder vi får tilgang til. Eierskapet og rettighetene til bildene og originalene skal selvsagt den enkelte beholde. Det er kun snakk om å kopiere de bildene som har almen interesse og der eieren gir sitt samtykke.
   Velkommen til en prat, og vi håper mange tar med et lite knippe bilder!

Synnøve Oppi og Ola Kristiansen