Historia om Sigfredstorpet blir bok!
Sist oppdatert: 

I kjølvannet av Roar Lishaugens inspirerende foredrag på vårt høstmøte for to uker siden, om finneinnvandringen til Odalen, ble det luftet muligheten for å skrive ned og utgi historia om Sigfredstorpet.  Torsdag 28. november var det et forberedende møte, og både Roar og styret er «heltente» på ideen. Boka er tenkt å inneholde historien fra 1600-tallet fram til 2020.

Arbeidet er allerede i gang, og de av dere som har historier, anekdoter og ikke minst bilder fra Torpet, bes ta kontakt med Roar Lishaugen eller Asgeir Østli.

BILDET: Forfatteren og deler av styret samlet til første idémyldring: Fra v.: Gunnar Nygård, Roar Lishaugen, Jørgen Bekken, May Britt Rovelstad, Gunnar Olsen og Stig Jarle Fjeld. (Foto: Asgeir Østli)