Sist oppdatert: 
Gravliesmia fikk blått skilt
 
Lite ante Nell Jakobsen Gravlie at han startet et lite industrieventyr da han 12 år gammel i 1909 oppfant ei tømmersaks som var mindre og lettere enn de svenske saksene som var i bruk. Oppfinnelsen skulle vise seg å lette arbeidet for skogsarbeidere, ikke bare i Nord-Odal, men over hele Norge.

Produksjonen begynte i det små. Saksa ble mønsterbeskyttet i 1926, og da den gikk til topps i en konkurranse utlyst av Treschow-Fritzøe, strømmet bestillingene inn. På det meste hadde Nell seks mann med seg i smia, der de også laget deler til busschassis som ble bygget hos naboen Nls Dagfinrud. De reparerte også landbruksredskaper og verktøy.

I 1958 flyttet smia inn i et nytt bygg, der det også var plasss til kiosk og smørehall i forbindelse med bensinstasjonen som sønnen til Nell og sønnen Jacob, drev utover på 1960-tallet. 

Nell døde i 1980. Da var etterspørselen etter tømmersaker på veg nedover etter hvert som de store skogsmaskinene gjorde sitt inntok. Barnebarnet Nell Endre fortsatte produksjonen i mindre målestokk fram til 1985. Noe senere smidde han miniatyrsakser som ble solgt som suvenirer. Trolig ble rundt 150 000 tømmersakser smidd på Gravli fra 1909 til 1985.

Da Nord-Odal fikk sitt kommunevåpen i 1992, ble tømmersaksa valgt som motiv i våpenet.

Gravliesmia har nå fått et blått skilt på veggen. Slike skilt settes opp av Nordre Odalen Kulturminnelag på bygninger og steder som har stor kulturhistorisk verdi. Skiltet ble avduket av Nells oldebarn, Stian Gravli, som nå eier og tar vare på smia. Ved avdukingen var mange av Nells etterkommere i flere generasjoner til stede sammen med representanter fra kulturminnelaget.  

Jørgen Bekken fra kulturminnelaget fortalte om Nell og om tømmersaksa og den betydning den har hatt for skogbruket. Ordfører Lise Selnes, som bor i nabolaget, gratulerte med skiltet og takket Gravlie-familien for at de tar så godt vare på dette industriminnet.

– Nell var en Petter Smart-type som har betydd mye for Nord-Odal, sa hun. 

Les mer: Komponist, spellemann og tømmersakssmed Artikkel av Anne Nygård i Jul i Nord-Odal 1991.  
Les og hør: Komponisten og musikeren Nell Gravlie

Kulturminnelaget har satt opp ni blå skilt. Det foreligger planer om flere i 2022.

Bukkeneset  |  Gravplassen på Gammeldalsrud  |  Mo kommunehus  |  Sagstua skole  Skålbergsætra  |  Thorvald Meyers MindeVatningssætra | Sand gamle kommunehus

 
Jørgen Bekken (t.v.) og Stian Gravlie etter avdukingen av skiltet. (Foto: Gunnar Nygård)
Nell Endre Gravlie i smia.
Jørgen Bekken og Stian Gravlie i smørehallen. Til høyre: Ei gammel bensinpumpe.
Gravliesmia i dag. Nell i arbeid i smia.

Thoralf Thømterud, Amund Slåmot og Per Breibyhaugen foran den gamle smia.

Nell sammen med Thoralf Thømterud og Amund Slåmot.
 
Brosjyre for N.J. Gravlie Tømmersaksfabrikk ca. 1960.