Sist oppdatert: 
Blått skilt på Jugramo
 
Liv og Ole Arne Holth har lagt ned et formidabelt arbeid med å vedlikeholde det gamle kirkestedet. (Foto: Gunnar Nygård)
 
Det gamle kirkestedet i Mo, Jugramo, er nå innlemmet i den eksklusive listen over kulturhistorisk viktige steder i Nord-Odal som markeres med kulturminnelagets «blå skilt».

Jugramo ligger på jordet sør for hovedbygningen på Stormoen, tett inntil Juråa og et steinkast fra Storsjøen. Ved avdukingen fortalte lederen i kulturminnelaget, Asgeir Østli, litt om stedets historie.

Allerede på slutten av 1100-tallet sto det ei lita stavkirke her, viet til St. Mikael. En gang før 1617 ble ei ny kirke reist her. Den tredje ble bygget i 1768 og var i bruk til den nåværende Mo kirke ble reist i 1864.

Etter at kirka ble flyttet, forfalt gravplassen. Under første verdenskrig ble stedet brukt som potetåker. Da Arne Holth overtok Stormoen i 1946, tok han initiativ til å sette i stand plassen igjen, og gravsteiner som var blitt fjernet ble satt tilbake.

I 1970 overtok Arnes sønn Ole Arne garden. Sammen med kona Liv Raknes Holth har han sørget for vedlikeholdet av plassen, som blant annet har vært benyttet til friluftsgudstjenester ved Olsok. Asgeir benyttet anledningen til å takke Liv med gode ord og blomster for å ha lagt ned et betydelig arbeid på gravstedet de senere årene, ikke minst i sommer.

– Du og Ole Arne har gjort en stor innsats med å holde stedet i stand, til glede for hele bygda, sa Asgeir før Liv fikk æren av å avdekke skiltet, som står ved porten inn til gravplassen.

Flere medlemmer av Holth-familien var til stede ved avdukingen sammen med styremedlemmer i kulturminnelaget.

I boka «Det var en gang ...» om kultur- og fornminner i Nord-Odal (utgitt av kulrueminnelaget i 2013), har Vidar Trædal skrevet en artikkel om Jugramo og de andre gamle kirkene i bygda. Artikkelen finner du HER.

Dette var kulturminnelagets 10. blå skilt. Her er de øvrige:
Bukkeneset  |  Gravplassen på Gammeldalsrud | Mo kommunehus 
Sagstua skole   | Skålbergsætra  |  Thorvald Meyers Minde
Vatningssætra | Sand gamle kommunehus  | Gravliesmia
 
 
Fra venstre: Liv Raknes Holth, Asgeir Østli, May Britt Rovelstad, Stig Jarle Fjeld, Siri Føsker, Truls Holth og Aud Nina Holth.