Sist oppdatert: 
Steinar Bjørnstad til minne

Etter noen måneders kreftsykdom gikk Steinar Normann Bjørnstad ut av tiden 15. september, nær 76 år gammel. Nord-Odal har mistet en person som gjennom mange tiår la ned en formidabel uegennyttig innsats for bygda, både yrkesmessig og i frivillig arbeid.
 
– Jeg er takknemlig og fornøyd med livet mitt, sa han da kreftene begynte å ebbe ut på sensommeren.
 
Da Steinar etter noen år som eidskoging kom tilbake til hembygda, lanserte han en idé for styrene i Sand IF og IL Mogutten. I grensebygda var det i mange år – med stor suksess – utgitt et hefte med lokale historier, fortellinger og dikt. Han ønsket å få til noe tilsvarende i Nord-Odal. Idrettslagene lot seg overbevise, og dermed var «Jul i Nord-Odal» en realitet. Den første utgaven var klar før jul i 1990. Heftet ble en stor suksess. Med sin store bekjentskapskrets og gode lokalkunnskap var Steinar var en aktiv pådriver og en sentral person i redaksjonen i 30 år, helt til helsa sviktet på forsommeren i år.
 
Takket være Steinars initiativ har idretts- og kulturlivet i Nord-Odal i løpet av disse årene blitt tilgodesett med godt over 1 million kroner. Steinar var også med da Nordre Odalen Kulturminnelag ble stiftet i 2005, og han var styremedlem fram til 2012.
 
Sport og friluftsaktiviteter var en viktig del av Steinars liv helt fra barndommen. Han var aktiv både på ski og friidrett for IL Mogutten, og han deltok også i politiidrettsaktiviteter. Han gikk Birkebeinerrennet 30 ganger og sikret seg 28 merker. Han engasjerte seg for å legge forholdene best mulig til rette for idrettsinteresserte unger og ungdom; han ryddet turstier og kjørte skiløyper, og han skrev «Skiposten» for Moguttens medlemmer.
 
Som lensmann var han jordnær og folkelig, og han var tilgjengelig også utenom arbeidstida. Han var en problemløser og ombudsmann for bygdefolket. Han hjalp folk med skjemaer og råd i mange saker helt fram til det siste. Hjemme i Nordlimovegen i Knapper har han hatt flere tusen besøk av folk som har hatt behov for bistand. Steinar var også en mye benyttet auksjonarius.
 
Som person var Steinar utålmodig, effektiv, ryddig og ikke minst pålitelig. Han likte ikke langvarige møter og utenomsnakk. Derfor fikk han også utrettet mye.

Steinar har mottatt kulturprisen i både Eidskog og Nord-Odal, og han er også hedret med Kongens fortjenstmedalje i sølv. 
 
Redaksjonen vil videreføre arbeidet med Jul i Nord-Odal i Steinars ånd. Vi minnes ham med ærbødighet, glede og stor takknemlighet.

Gunnar Nygård
for Jul i Nord-Odal og Nordre Odalen Kulturminnelag