Sist oppdatert: 
«Jul i Nord-Odal» støtter Nord-Odal IL

Gjennom snart 32 år har en betydelig andel av salgsinntektene for  tidsskriftet «Jul i Nord-Odal» kommet idrettsungdommen i bygda til gode. Så også i år.

Nylig kunne lederen i Nordre Odalen Kulturminnelag, Asgeir Østli, overrekke lederen i Nord-Odal IL, Stian Forbord, et verdikort på kroner 45.000. 

– Tusen takk; disse pengene kommer godt med i arbeidet for barn og ungdom, sa Stian da han kvitterte for gaven.

Idrettslaget hadde ved årsskiftet 575 medlemmmer og aktive grupper for fotball, skøyter og ski. Stian kunne fortelle at det arbeides med flere spennende og konkrete anleggsplaner, blant annet skisenteret ved Songkjølen.

Les mer om Nord-Odal IL

Gjennom alle årene «Jul i Nord-Odal» har kommet ut, har idretten i bygda fått nærmere to millioner kroner i støtte. I tillegg har noe av overskuddet blitt satt av til aktiviteter i kulturminnelagets regi. I år har kulturminnelaget blant annet engasjert seg i Prestgarden kulturfellesskap, og det er gitt økonomisk støtte til lokale bokutgivelser og teaterforestillinger.

– Et nytt nummer av heftet er i arbeid og vil komme i salg i godt tid før jul. Vi kan love et innholdsrikt og spennende produkt også i år, sier Gunnar Nygård i redaksjonen.