Sist oppdatert: 
Årsmøtet / vårmøtet må utsettes:
Pandemien styrer verden (og oss)

På grunn av pandemien som nå mer eller mindre styrer verden, ble 2020 et annerledes år for oss alle, og 2021 har startet på samme måten. Derfor har også Nordre Odalen kulturminnelag måttet redusere våre publikumsaktiviteter til et minimum. Vi har besluttet å utsette årsmøtet / vårmøtet inntil videre, men det vil bli informert om i god tid når vi mener det er forsvarlig å arrangere det.

Etter vårmøtet i 2020 har vi ikke kunnet / ikke tatt sjansen på offentlige arrangementer, men det betyr ikke at vi har lagt ned driften. Blant annet arbeides det for fullt med ferdigstillelse av boka om Sigfredstorpet. Vi har også fått produsert tre nye «blå skilt» til markering av historiske steder, og disse er klare til oppsetting i løpet av året. Ikke minst har vi blitt en del av Prestgarden kulturfellesskap, noe som vi er sikre på at vil bli til stor glede for våre medlemmer i tida som kommer. Her vil vi få tilgang til både formelle og uformelle møteplasser, og vi får være med og bevare denne «perlen» av en eiendom midt i Sand sentrum.

Redaksjonen i Jul i Nord-Odal er i gang med en ny utgave. Har du tips til stoff, eller kanskje du vil skrive noe sjøl, er du velkommen til å ta kontakt, gjerne på epost: jul@kulturminnelaget.no.

Vi håper at du som medlem i Nordre Odalen kulturminnelag har forståelse for at våre aktiviteter har vært begrenset det siste året, men vi lover å komme sterkere tilbake når samfunnet etter hvert åpner opp igjen, og vi håper at du fortsatt vil være medlem hos oss. En oppfordring om å betale kontingenten for 2021 er nå sendt i posten.

Hvis du ikke er medlem, kan du melde deg inn ved å vippse kr. 175 til 137046. Du kan også sende oss ei melding på SMS 909 81 916 eller epost post@kulturminnelaget.no .

Vi trenger deg på laget!

Med optimistisk hilsen fra styret i Nordre Odalen kulturminnelag

BILDET: Fra Nedre Sigfredstorpet ca. 1910. Fra venstre sitter Gina, Marthe og Maren Therese Torpet. På gjerdet sitter Kristian Rasen.