«Fra finnetorp til skihytte»:
Stor interesse for boka om Sigfredstorpet

Det meldes om godt salg av boka «Fra finnetorp til skihytte – historien om Sigfredstorpet», som kulturminnelaget utga på senhøsten i fjor.

I boka har forfatteren Roar Lishaugen trukket historiske tråder fra 1660-tallet og fram til våre dager.
 
Langt til skogs i Knapper ligger Sigfredstorpet eller Torpet, Nord-Odals eneste gjenværende finnetorp. Det ble anlagt av skogfinner mot slutten av 1660-årene. Det var to bruk her, Nedre og Øvre Torpet, og de siste fastboende flyttet herfra i 1955. Fra 1972 og fram til midten av 1980-tallet var Torpet skisenter og utgangspunkt for Torpløpet, som i sine glansdager samlet over 250 deltagere.
 
På 1980-tallet ble det gjort forsøk på å bevare Torpet, men det førte ikke fram, og flere hus ble revet i tiden etterpå. Fra våren 2017 og helt basert på dugnader restaureres nå de gjenværende husene, våningshuset og stabburet i Nedre Torpet. Planen er at Torpet skal gjenoppstå som skihytte og samtidig være et sted som formidler viktig lokal kulturhistorie.

 

De innledende kapitlene i boka omhandler perioden da Torpet i nyere tid var senter for skisporten i Nord-Odal. Deretter forteller Lishaugen om finninnvandringen til Nord-Odal, og om hvordan livet fortonet seg for generasjonene som fulgte etter de familiene som slo seg ned i skogen nordvest i Knapper. Boka inneholder også en bred oversikt over slektene og en omfattende kildeoversikt, og den er rikt illustrert med fotografier, tegninger og kart. Det er Nordre Odalen Kulturminnelag som har stått for utgivelsen i tett samarbeid med Lishaugen.
Det var først da Lishaugen sommeren 2017 fikk høre om planene for å restaurere husene i Torpet at han fikk ideen om å skrive ned stedets historie.

Boka et bidrag til restaureringen 
‒ Jeg er ikke særlig god med hammer og sag og tenkte at ei bok om Sigfredstorpet kunne være mitt bidrag, sier Lishaugen.
 
Her forteller han litt om bakgrunnen for interessen for både finneinnvandringen generelt og for Torpet spesielt:             
 
– Med en mor som er oppvokst ved finnehemmet Mollibakken øst for Harasjøen i Vallset, hørte jeg allerede i barndommen historier om skogfinner. Jeg har allikevel ikke egentlig vært særlig interessert i hverken skogfinner eller finneinnvandringen, men da jeg var sivilarbeider på Kongsvinger museum på 1990-tallet, var konservator Kari Sommerseth Jacobsen og jeg på befaring i Sigfredstorpet. Litt senere fant jeg ut at jeg selv stammet derfra, fra Daniel Olsen og Berte Pålsdatter, men de forble bare navn og årstall på slektstreet.
 
– Arbeidet med boka har til gagns vekket interessen min for skogfinnene. Det er en interesse som jeg tror vil vedvare. Ikke bare har jeg oppdaget mange flere skogfinner enn forventet i Odalen, men også blant mine egne forfedre, sier forfatteren.
 
Boka, som koster 300 kroner og fås nå kjøpt hos Marihøna på Sand. Den kan også bestilles ved å sende en epost til post@kulturminnelaget.no. Overskuddet av salget tilfaller restaureringsarbeidet i Torpet.


Fra boklanseringen i Sanitetens hus i Gardvik 9. november. (Foto: Gunnar Nygård))

Kontaktpersoner:
Roar Lishaugen: roar.lishaugen@slav.su.se, tlf. 948 13 443
Gunnar Nygård / Nordre Odalen Kulturminnelag: post@kulturminnelaget.no - tlf. 909 81 916