Nita ble årets «Kav odøling»

Solfrid Anita Ruud, kanskje bedre kjent som Nita, er årets «Kav odøling». Hun mottok diplom og blomster på kulturminnelagets styremøte nylig. Det var lagets leder, Hans Øyvind Knapper, som sto for overrekkelsen.

– Jeg synes odalsdialekta er fin, og jeg prøver å holde på den så godt jeg kan. Dialekt gjør noe med identiteten vår; den skaper samhørighet. Jeg blir glad når folk bruker dialekt, sier årets prisvinner.
  Som lærer merker Nita at stadig færre unge bruker odalsdialekta, men hun får stadig spørsmål når noen lurer på hva enkelte ord betyr.
  – Det er en trist utvikling, men det har nok mye med at de unge i dag utsettes for en annen språkpåvirkning enn tidligere, ikke minst gjennom sosiale medier, sier hun.   

Her er juryens begrunnelse for tildelingen:
   «I ei tid der mange dialekter er under stort press, spesielt her på det som blir kalt det sentrale østlandsområdet, er det heldigvis mange som fortsatt tar godt vare på Nord-Odalsdialekta. Årets mottaker av dialektprisen «Kav odøling» er så absolutt en av dem.
   Både i det daglige og i offentlige sammenhenger er denne personen bortimot det man kan kalle ei vandrende dialektordbok.
   I en del tilfeller kan personer som kjemper for forskjellige interesser eller rettigheter oppleves som bitre og sure, noe som kan gjøre at sympatien man i utgangspunktet måtte føle for «saken» vil avta over tid. Vi vet ikke om årets mottaker av dialektprisen føler at hun bevisst fører en «kamp» for Nord-Odalsdialekta, men det er veldig befriende å se, og i denne sammenhengen høre, at det er mulig i hvert fall å promotere dialekta vår med et glimt i øyet.
   Vedkommende har i mange år stått på forskjellige scener i Nord-Odal i teateroppsetninger, revyer, kabaréter og syngespill, der bruken av dialekta alltid blir tatt på det største alvor. Det høres aldri påtatt ut, men framføres med den største selvfølgelighet uansett om innholdet er alvorlig eller av det hysterisk morsomme slaget.
   I tillegg bidrar årets prisvinner på sin arbeidsplass, Sand sentralskole, til å stimulere og oppmuntre bygdas oppvoksende slekt til bruk av dialekta vår».

Det er styret i Nordre Odalen Kulturminnelaget utgjør juryen for prisen.