Gamlevegen er ryddet og merket
Tur med historisk sus

Stigruppa i DNT Odal har i samarbeid med Nordre Odalen Kulturminnelag laga tre historiske informasjonstavler om Gamlevegen, torvindustri på Kloppmyra og virksomheten på 1800-tallet ved Fjellsåa.

Torsdag 23. mai klokka 18.00 inviterer vi til avduking av de tre tavlene, og vi orienterer om innholdet under vegs.
   Ta gjerne med sitteunderlag, drikke og litt biteti for en rast ved Fjellsåa før returen. Parkering ved Mellem Bygg, Stubben 2, Sagstua.
  Stigruppa har, i samarbeid med positive grunneiere og Nord-Odal kommune, lagt ned et omfattende arbeid med å rydde og blåmerke vegen.
   Gamlevegen t/r er 6 km lang og går i lett og for det meste flatt terreng med helling ned Fjellsjordet til Fjellsåa. Før det vart kjøreveg midt på 1920-tallet, var Gamlevegen hovedforbindelsen mellom de to kjerkesognene. Vegen startet ved brygga nedafor Sandskjerka og endte ved Mokjerka. Mot Mo fra Mellom-Fjell er ikke Gamlevegen lenger intakt. Den fortsatte imidlertid derfra til nedafor Øver-Fjell og ned til Skulstad. Det siste strekket gikk over Momyrene, over Geita ved Vonheim og til Mokjerka.

  • Bildet: På bildet er Unni Høiberg og Sverre Haugård i gang med å sette opp et skilt ved Kloppmyra, rett øst for fv 209. Foto: Gunnar Nygård