Stor oppslutning om vårmøtet

Oscar Puschmann under sitt interessante foredrag i biblioteket.

«Tilbakeblikk – norsk landskap i endring» var temaet for Nordre Odalen Kulturminnelags vårmøte i biblioteket mandag 7. mars. Omkring 40 personer var til stede.
 
Leder Asgeir Østli startet møtet med velkomstord og presentasjon av kveldens foredragsholder, landskapsgeograf Oskar Puschmann fra NIBIO; Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) på Ås.
 
Puschmann har refotografert gamle motiver fra 1865 og fram til i dag. En ser store endringer som følge av attgroing, nyetableringer, bygging av veger og annen aktivitet. Men Puschmann så ikke bare svart på denne endringen fra fortida. Mye har vært nødvendig, og noe har også vært bra.
 
– En må ikke bare se bakover – en må også se framover, sa han.
 
Det var et interessant foredrag, levende fortalt, og temaet passet godt for forsamlingen. En fikk følelsen av å være historisk til stede i bildeframvisingen. Det var også et par bilder fra Skålbergsætra, både før og slik det ser ut i dag. Kulturminnelaget har planer om å følge opp dette, blant annet med ei bok med gamle postkort og de samme motivene i dag.
 
Puschmann fikk kulturminnelagets 100-årsbok og lys som takk.

Heder
Deretter ble ett av medlemmene i kulturminnelaget, Thor Skogbakken, takket for spesielt stor innsats i å ta vare på bilder, kort, brev og annet fra et dødsbo. Også kart og materiell fra Kraftlaget har han tatt vare på. Thor gjør alltid en stor innsats i det å ta vare på ting og sørge for at de kommer til de «rette» personer. Thor fikk lagets bolle/skål, blomster – og klem.
 
Museumsprogrammet 2016
Knut Ola Storbråten, konservator ved Odalstunet, presenterte programmet for 2016. Brosjyra var i trykken og ville snart være klar, men Knut Ola gikk kort gjennom de viktigste arrangementene.
 
Sandskjerka 125 år
Det er nedsatt en komite som arbeider med jubileet, og sogneprest Thomas Tinglum i komiteen snakket om ulike planer for markering av jubileet. Blant annet legges det opp til en stor jubileumsforestilling lørdag 10. desember, og dagen etter blir festgudstjeneste.
 
Gunnar Olsen har laget en flott, detaljrik modell av kjerka som sto på Sand før 1891. Denne modellen ble avduket, og Bengt Ringvold fortalte om kjerka, som ble revet samme året som den nye ble reist.
 
Dialektprisen 2016
Utdelingen av dialektprisen for 2016 måtte utsettes da vinneren ikke hadde anledning til å møte denne kvelden. Dialektprisvinneren er ei ung dame som leder aerobics, zumba og andre treningsformer på «kav odøling» på en fengende og morsom måte.
  
Årsmøtet 2016
Etter ei pause med kaffe og kringle hvor det også var anledning til å kjøpe lagets bøker og «Jul i Nord-Odal», ønsket Asgeir velkommen til årsmøte.
 
Han innledet med minneord over to av kulturminnelagets medlemmer, Olav Verket og Arne Sween, som har gått bort, etterfulgt av ett minutts stillhet.
 
Årsberetning, regnskap for kulturminnelaget og Jul i Nord-Odal, samt noen mindre justeringer av vedtektene ble vedtatt.
 
Etter valgene ser styret for 2016 slik ut; Leder: Gunnar Nygård. Styremedlemmer: Asgeir Østli, Ingegerd Tronbøl, Ola Erik Tangen, Bengt Ringvold og Jørgen Bekken. Varamedlemmer: Siri Føsker, Trond Strandhaug og Roar Jonsrud. Revisorer: Eirik Olav Østmoen og Turid Aas Thorstensen. Valgkomite: Bjørn O. Andersen, Anita Bunes og Marius Skogstad.
 
Den nye lederen, Gunnar Nygård, takket for tilliten og nevnte noe av det som vil skje i 2016; blant annet en lokalhistorisk vandring i Sand sentrum 5. mai. Da vil også et lokalhistorisk skilt bli avduket på det gamle kommunehuset. Et tilsvarende skilt skal også monteres på det gamle kommunehuset i Mo. Laget er også i gang med ei fotobok, og Gunnar oppfordret medlemmene til å lete fram gamle bilder.
 
Takk til biblioteket
Kulturminnelaget har siden starten i 2005 hatt mange møter i bibliotek-lokalene. Nå skal lokalene gjøres om til hotellrom, og biblioteket flytter inn i Galleriet i Milepelen inntil et nytt bibliotekbygg står klart, trolig om et par år.
 
Gunnar overrakte lagets lys og takket biblioteksjef Anita Bunes og hennes medarbeidere for et svært godt og huggalt samarbeid. Anita takket tilbake og uttrykte håp om fortsatt samarbeid.