Stor interesse for den fleitar-
historiske dagen på Bukkeneset
Tekst: Ingegerd Tronbøl  |  Foto: Odd Magnus Storbråten
 

Frammøtet til den fleitarhistoriske dagen i regi av Nordre Odalen Kulturminnelag var imponerende. Mellom  150 og 200 personer møtte fram på Bukkeneset søndag 21. september.

Det var en fin høstdag, og Bukkeneset imponerte mange med sin flotte natur og de mange gamle, severdige husa her. Bukkeneset var samlingsplassen for fløterne den tida tømmeret ble fløtt ned gjennom småelvene i Nord-Odal, gjennom Storsjøen og ut i Glomma. Her ligger fremdeles båthuset, og her står smia der kjettinger og annet båtredskap ble smidd, og her står lagerhuset, hvilekoia og brygga. Ved brygga lå to restaurerte varpebåter.
 
Folk ble møtt med trekkspillmusikk av Arne Knapperholen. Asgeir Østli ønsket så velkommen på vegne av Nordre Odalen Kulturminnelag. Først avduket han et kulturhistorisk skilt som var satt opp på «Kjettinghuset» med kort informasjon om stedet. Planen er å sette opp flere slike skilt i bygda etter hvert.
 
Så fikk vi høre en monolog ved Per Hans Høeg som for anledningen var en fløter med forskjellig vinkling av yrket og flere morsomme beretninger.
 
Så var det tid for å gå inn i huset, men her var det dessverre ikke plass til alle. Mange ble stående utenfor, og de beså varpebåtene og stedet for øvrig, og kaffe og kringle ble også servert ute.

Inne fikk vi et inreressant foredrag om fløtingen i Glømma med bildframvisning ved Thomas Berg fra Fetsund lensemuseum. Han kom innpå ett og annet fra Odalen og odølinger som jobbet ved lensene.
 
Asgeir takket Berg og overrakte ham hundreårsboka til kulturminnelaget. Så ble det utdelt gavesjekker på kr. 5000 til hver av varpebåteierne, Foreningen VB51 og Mo båtforening. Deretter var det kaffe og kringle, og Arnemann spilte på terrassen. Noen tok også til å danse, og det virket som om folk koste seg.

Fetsund Lenser
Kulturminnedagene 2014
 
 

Per Hans Høeg og Arne Knapperholen stor for underholdningen. (Foto: Ola Erik Tangen)

 

Asgeir Østli avduket skiltet.

Gammal fleitar i Per Hans Høegs skikkelse.

Thomas Berg Kåserte.
Mange benyttet anledningen til å ta de gamle varpebåtene i nærmere øyesyn.