Tom Vik fikk kulturminnelagets dialektpris

 
   
24.05.2013 23:43
 
 
   
  Heidi sammen med ungene på Møllerbakken.
 
 
  Heidi Ødegård er årets «Kav odøling». Torsdag mottok hun dialektprisen som deles ut av Nordre Odalen Kulturminnelag.

Utdelingen fant sted i Møllerbakken barnehage, der Heidi arbeider. Det var nettopp hennes bruk av dialekt sammen med ungene som kulturminnelagets jury hadde festet seg ved. Et lite eksempel: En av ungene spurte Heidi om hun ville kile ham. – Nei, mæn je kan kjeta dæ, svarte hun.

Årets «Kav odøling» sammen med Siri Føsker, Bengt Ringvold og Gunnar Nygård fra kulturminnelaget.
 
Ekstra morsomt var det derfor at alle ungene og gode kollegaer på Møllerbakken fikk være med og juble for Heidi.

I begrunnelsen for prisen heter det blant annet:

«Heidi har jobbet i barnehagene i Nord-Odal i en årrekke. I løpet av disse åra har hun i egenskap av rett og slett å være seg sjøl sørget for aktiv, levende, sprudlende og ekte formidling av kav odøling til en hel bråte med unger. Det har ikke vært verken «påpynting», omlegging eller på andre måter forsøk på å skjule det språklige opphavet sitt.

Unger er som kjent både lærenemme og snare til å ta etter, og vi tør påstå at den naturlige dialektbruken hennes Heidi har gjort sitt til å legge et godt odølingsspråklig grunnlag i mangt et ungesinn – og slik sørget for en god videreføring «ta dialektæ vår».

Kulturminnelaget ønsker å hedre personer som i det daglige på en ekte og konsekvent måte bruker odalsdialekten offentlig – enten i tale eller skrift – eller som på annen måte bidrar til å styrke vår lokale språkidentitet. Det er også et ønske at prisen kan stimulere tiltak som kan gi unger og ungdom sjøltillit og trygghet i forhold til sin egen dialekt.

– Skal odalsdialekten leve videre, er det viktig å at ungene bruker den, sier Bengt Ringvold i kulturminnelaget. Sammen med Siri Føsker og Gunnar Nygård overrakte han Heidi blomster og diplom med motiv laget av kunsteren Ivar Nordhagen.

Tidligere vinnere av prisen er Tom Vik, Arne Knapperholen, Anita Bunes og Asgeir Østli.