Tom Vik fikk kulturminnelagets dialektpris
«Kav odøling»: Tom Vik ble den første som mottok Nordre Odalen Kulturminnelags dialektpris. Prisen ble overrakt på en tilstelning i biblioteket 25. mars. Tom var blitt foreslått av flere personer.
 

Tom fikk et diplom med et trykk av kunstneren Ivar Nordhagen, blomster og rosende omtale fra kulturminnelagets lagets leder Gunnar Nygård.
 
«Jeg tror det er få andre som bruker odalsdialekten så konsekvent og naturlig som prisvinneren. I embets medfør, blant annet gjennom radio og TV, og i sammenhenger der det stilles særlig store krav til seriøs, nøyaktig og tydelig kommunikasjon, har han på en positiv og ekte måte bidratt til å gjøre odalsdialekten kjent, sa Gunnar.
 
Tom takket og fortalte om bakgrunnen for at han bruker sin odalsdialekt bevisst, både privat og i sitt mangeårige arbeid i politi og rettsvesen. Han er nå dommer ved Øvre Romerike tingrett i Eidsvoll.
 
Stort frammøte
Det var i underkant av 60 frammøtte i biblioteket denne kvelden. Dialektkvelden ble åpnet av Gunnar Nygård. Han påpekte at dialekt er et kulturminne som vi må ta vare på og være stolt av.

– Kampen for dialekten er også en kamp for bygdekulturen, sa han blant annet.

Foredrag og opplesning
Bjørn Sverre Hol Haugen holdt så et foredrag om odalsdialekten. Han tok for seg karaktertrekk ved dialekten, forskjellige varianter og grenseområder for vår dialekt. Han ga eksempler på endringer og årsaker til disse endringene. Bjørn Sverre kom med mange eksempler gjennom hele foredraget, og han har evne til å fange og more publikum. Og selvfølgelig foregikk alt på «kav odøling».

Else Marie Danielsen har skrevet noveller og dikt på odalsdialekt. Hun er fra Nord-Odal men bor i Ullensaker. Det har blitt et par utgivelser av hennes tekster. Hun leste stykket På hibel i bi'n og også et dikt.
 
Tre elever ved Skarnes Videregående skole har gjort en dialektundersøkelse, og de oppnådde tredjeplass for sitt prosjekt ved finalen i Bergen. Målet var å finne ut hvilke forskjeller det er mellom dialektene i Nord- og Sør-Odal. To av jentene, Mari Toftegaard og Maria Fjeld presenterte undersøkelsen på en fin og oversiktelig måte.
 
Mosokningen Kari Grinden Lilleseth, som bor på Skarnes, har skrevet mange dikt på odalsdialekten. I diktene får hun fram minner, stemninger og refleksjoner, noe er nok fra sitt eget liv. Hun leste i alt seks dikt.
 
Takk og gaver
De medvirkende ble overrakt gaver produsert spesielt for kulturminnelaget av «Mauds keramikk» i Mo. Siri Føsker overrakte gavene med en spesiell hilsen til de forskjellige.

Anita Bunes og Erik Evenrud ved biblioteket fikk blomster for sin store velvillighet overfor kulturminnelaget, og lagets leder Gunnar Nygård fikk keramikkgave.
 
TEKST: INGEGERD TRONBØL
FOTO: OLA ERIK TANGEN OG GUNNAR NYGÅRD
Mari Toftegaard og Maria Fjeld presenterte sin dialektundersøkelse.