Anita Bunes fikk dialektprisen «Kav odøling» for 2011

Av Ingegerd Tronbøl

Foto: Gunnar Nygård
 

Biblioteksjef Anita Bunes fikk dialektprisen «Kav odøling» for 2011. Overrekkelsen skjedde i biblioteket onsdag den 16. mars med nærmere 40 personer til stede. Prisen ble delt ut av Gunnar Nygård, leder for Nordre Odalen Kulturminnelag.

Arrangementet startet med fengende felespill av Signe Sutterud Sagen og Ada Fredheim. De er unge, dyktige utøvere og godt samspilte. Vi fikk blant annet høre «Je veit ei vakker jente» i en polsversjon.

Deretter kåserte Hans Marius Trøseid (bildet) over temaet «Et lite hem i skoga» om Pasotorpet, de som bodde der og om den lange reisa til New Zealand. Han er en dyktig kåsør som fanger publikum fullt og helt. Han er behagelig, morsom og kunnskapsrik og krydrer fortellingen med sitater, anekdoter og små sidespor. Hans Marius hadde i årevis kontakt med den yngste av dem som utvandret, og han fikk gode kunnskaper om hvordan det gikk med Paso-folket i det nye landet.

Så var det dialektprisutdeling. Dialekt gir særpreg, identitet og sjøltillit. Vårt lokale talemål er et viktig kulturminne som vi må ta vare på. Nordre Odalen Kulturminnelag vil oppfordre alle nordodølinger til å bruke dialekten vår i størst mulig utstrekning. Vi ønsker å hedre personer som i det daglige på en ekte og konsekvent måte bruker odalsdialekten offentlig – enten i tale eller i skrift – eller som på annen måte bidrar til å styrke vår lokale språkidentitet. Vi ønsker også å stimulere tiltak som kan gi unger og ungdom sjøltillit og trygghet i forhold til sin egen dialekt, heter det i statuttene for prisen.

Gunnar leste opp begrunnelsen for at Anita var valgt, og det virket ikke som hun skjønte at det var henne før hennes navn ble sagt. Anita bruker odalsdialekten i det daglige, både i biblioteksammenheng, som dirigent og i andre settinger.

– Årets prisvinner bruker odalsmålet på en særdeles levende og ekte mæte og er dermed et forbilde for barn og unge. Vedkommende er en engasjert, kunnskapsrik, humørfylt og ikke minst uredd bruker av dialekten vår, sa Gunnar før han utropte Anita til «Kav odøling» 2011.

Dette var overraskende. Jeg ble helt satt ut, men samtidig stolt. Jeg er stolt av odalsdialekten og prøver å bruke den så mye som mulig, selv om det ikke er så lett i alle sammenhenger. Det er ikke bestandig du blir forstått, men det er viktig å ikke legge om for det. Ellers synes jeg det er artig å registrere forskjeller på dialektbruken innad i Nord-Odal, sa Anita.

Gunnar overrakte diplom og Siri Føsker blomster til prisvinneren. Til slutt fikk vi høre en pols og en springdans av Signe og Ada. De var etter spillemenn fra Nord-Odal. Det er flott noen fører folkemusikktradisjonen videre. Siri takket Hans Marius og jentene og overrakte dem kulturminnelagets keramikkskål.

Foto: Ola Erik Tangen