Sentralskolen fikk dialektprisen 2014

Sand sentralskole ble mandag tildelt årets dialektpris i Nord-Odal, «Kav odøling». Det var de tre sjuende-klassingene Henrik Andreassen, Henning Dagfinrud og Håkon Sæther som mottok hedersdiplomen sammen med rektor Else Vik og lærer Helen Dalen.

Prisen ble delt ut for sjette gang, og de tre elevene takket med å lese opp litt fra ei historie de har skrevet på dialekt.

Dialektprisen 2014

Fra venstre: Rektor Else Vik, Bengt Ringvold fra kulturminnelaget, elevene Henrik Andreassen, Henning Dagfinrud og Håkon Sæther, og lærer Helen Dalen.


Årsmøte på biblioteket
Dialektprisen ble delt ut på årsmøtet i biblioteket mandag 17. mars med ca. 40 personer til stede. Gunnar Nygård ledet møtet. Fire sentrale støttespillere som hadde gått bort det siste året, ble hedret med ett minutts stillhet.

Styrets årsberetning ble presentert både muntlig, og i form av en bildepresentasjon. Det er gitt økonomisk støtte til flere prosjekter etter søknader. Lagets pågående prosjekter ble referert: Gamlevegen mellom Sand og Mo, stedsnavnprosjektet, «Odalshumor», stokkbåter og innsamling av protokoller/bøker, lyd, bilder og musikk.

Aktiviteter 
Aktiviteter for 2014 er tur til Mørktjennsdammen og Tennungssaga i sanarbeidet med Odal Turlag, medlemskveld, ny bok med gamle bilder og kulturhistoriske skilt. Gunnar gikk gjennom hovedtallene i det reviderte regnskapet, og regnskapet ble godkjent. Det ble også regnskapet til «Jul i Nord-Odal», som til høsten kommer ut med sin 25. utgave.
 
Det var bare en sak som skulle behandles – om kontingenten skal økes fra kr. 100 til kr. 150. Øking ble vedtatt.
 
Valget
Valgkomiteen hadde gjort en god jobb, så valget gikk raskt og greit. Styret for neste år blir som følger: Leder: Gunnar Nygård, nestleder: Asgeir Østli, styremedlemmer: Ingegerd Tronbøl, Ola Erik Tangen, Bengt Ringvold og Jørgen Bekken, varamedlemmer: Siri Føsker, Trond Geir Strandhaug og Harald Moen, revisorer: Eirik Olav Østmoen og Turid Aas Thorstensen, valgkomite: Bjørn O. Andersen, Anita Bunes og Marius Skogstad
 
Åpent møte
Det ble servert kaffe og kringle mellom de to møtene. Så ble det kulturinnslag ved Bjørn Kristoffer Løsnesløkken som sang egne sanger og spilte gitar. Knut Ola Storbråten ved Odalstunet orienterte kort om museumsprogrammet for 2014.
 
Tove Elise Ihler fra Ressurssenteret for eldre landbruksbygg holdt et engasjerende og tankevekkende foredrag om hvordan folk som har eldre landbruksbygninger kan få hjelp til istandsetting.

Deretter orienterte Asgeir Østli om kulturhistoriske skilt som laget vurderer å sette opp i Nord-Odal etter hvert.
 
Avsluttet med takksigelser
Etter at Bengt Ringvold hadde overrakt diplom og lys til prisvinnerne, ble Henrik Tronbøl overrakt blomster og lys med takk for sin mangeårige og store innsats for laget i form av dugnader og befaringer.

Gunnar takket så alle for frammøtet, og de alltid like positive Anita og Erik på biblioteket fikk hvert sitt lys som takk for god hjelp. Helt til slutt takket Siri Føsker Gunnar for det engasjementet og den innsatsen han gjør for laget.

Tekst: Ingegerd Tronbøl  |  Foto: Gunnar Nygård