Monica Rasen «Kav odøling» 2016

Skrøtten, puppstællet eller fraser som «Og så skuter vi hoften fram mot spiil’n» – mange av oss har kanskje hørt henne på treningssentrene i Odalen.

Hun prater kav odøling, og det er nettopp det som gjør at Monica Rasen er tildelt «Kav odøling», Dialektprisen 2016. 
Det synes hun er veldig stas.

– Det tiss je var vældi’ huggalt! Det var veldig overraskende – det er ikke ofte jeg blir stille, men da’n Asgeir Østli ringte og sa det, så spurte han om jeg fortsatt var der. Tusen takk!

– Ufarliggjør trening og
gjør den morsommere

Odølingen fra Austvatn er blant annet treningsinstruktør på Mo Trimstugu og Family Sports Club på Skarnes. Hennes aktive bruk av dialekt – både privat og i forbindelse med jobb, er begrunnelsen fra juryen på årets prisvinner, forteller leder Asgeir Østli.

– Juryen mener årets mottaker har klart å inkludere aktiv bruk av odøling i såpass utradisjonelle dialektmiljøer som aerobic og bodywork. I over 20 år har odalske ord for de fleste kroppsdeler blitt formidlet til atskillige treningsivrige odølinger. Noen jeg har snakket med sier at treninga blitt «ufarliggjort» og ikke minst morsommere fordi instruksjonene hennes blir gjort på dialekt. Kanskje kan vi trekke det så langt som å si at det å prate odøling også er bra for folkehelsa?

I begrunnelsen fra juryen står det slik:
«Årets mottaker av dialektprisen er en person som har vist at det er fullt mulig å prate odøling i et miljø som ofte beskrives som hipt og trendy, og som inntil for få tiår siden ble regnet som et urbant fenomen. Det at odalsdialekta tas i bruk på nye arenaer og områder er viktig i forhold til å styrke vår språk-identitet, slik det er vektlagt i statuttene. Det er med på å gi sjøltillit og trygghet i forhold til bruk av dialekta vår».

– Særpreg, identitet og selvtillit
Østli legger til at odalsdialekta er et levende kulturminne som er viktig å bevare.
– Dialektene, også odalsdialekta, er et kulturminne som i dag trues fra mange hold. Bygdekulturen urbaniseres og internasjonaliseres; både unger og voksne er under sterkt press fra mange hold. Kampen for dialekta er en kamp for bygdekulturen. Odalsdialekta er fin og den er ekte, og vi i kulturminnelaget vil gjerne bidra til å holde den levende. Dialekt gir særpreg, identitet og sjølvtillit. 
Nordre Odalen Kulturminnelag ønsker derfor med denne årlige prisen å oppmuntre alle nordodølinger til å bruke dialekt i størst mulig utstrekning. 

Prisen deles ut hvert år, og i fjor gikk den til gjengen bak «Knapper og glansbilleder».

Tekst: Liv Rønnaug Lilleåsen  |  Foto: Gunnar Nygård