Kulturminnelagets vårmøte:
Harald Dagfinrud
ble årets «Kav odøling»

Harald Dagfinrud er årets «Kav odøling». Utnevnelsen fant sted på vårmøtet i kulturminnelaget 12. mars. Det var lagets leder, Hans Øyvind Knapper, som overrakte prisvinneren diplom og blomster.

Harald var invitert til møtet som kåsør. Han hadde nettopp avsluttet sitt innlegg der han ga til beste anekdoter og andre glimt fra sitt yrkesliv som lærer og fra sin nærmere 70 år lange karriere som aktiv, tillitsvalgt, dommer og veileder på ulike arenaer innenfor fotball og håndball.
   Deretter tok Hans Øyvind ordet. Han refererte først kriteriene for dialektprisen, og deretter leste han juryens begrunnelse:
   «Årets prisvinner lever opp til alle kriteria. Gjønnom et langt liv har han på mange ulike arenaer ‒ øvv utabygds ‒ vøri en konsekvent, trygg og bevisst bruker av odalsdialekta. Han har vøri et språklig førbilde før unger og ungdom både gjønnom  yrkesutøvelsen og gjønnom leder- og veiledningsroller før ungdom inna idretten. Vedkommende har i tellegg vist at han langt på veg behersker den nesten umulige oppgava å bruke dialekta øvv som skriftmål. Som vi har hørt her i kvæll har prisvinneren bekræfte før øss alle at han er en verdig mottaker ta årets dialektpris. Harald Dagfinrud utnævnes tel «Kav odøling» 2024»!