Anita Bunes fikk dialektprisen «Kav odøling» for 2011

Av Ingegerd Tronbøl

Foto: Gunnar Nygård
 

Biblioteksjef Anita Bunes fikk dialektprisen «Kav odøling» for 2011. Overrekkelsen skjedde i biblioteket onsdag den 16. mars med nærmere 40 personer til stede. Prisen ble delt ut av Gunnar Nygård, leder for Nordre Odalen Kulturminnelag.

Arrangementet startet med fengende felespill av Signe Sutterud Sagen og Ada Fredheim. De er unge, dyktige utøvere og godt samspilte. Vi fikk blant annet høre «Je veit ei vakker jente» i en polsversjon.

Deretter kåserte Hans Marius Trøseid (bildet) over temaet «Et lite hem i skoga» om Pasotorpet, de som bodde der og om den lange reisa til New Zealand. Han er en dyktig kåsør som fanger publikum fullt og helt. Han er behagelig, morsom og kunnskapsrik og krydrer fortellingen med sitater, anekdoter og små sidespor. Hans Marius hadde i årevis kontakt med den yngste av dem som utvandret, og han fikk gode kunnskaper om hvordan det gikk med Paso-folket i det nye landet.

S� var det dialektprisutdeling. Dialekt gir s�rpreg, identitet og sj�ltillit. V�rt lokale talem�l er et viktig kulturminne som vi m� ta vare p�. Nordre Odalen Kulturminnelag vil oppfordre alle nordod�linger til � bruke dialekten v�r i st�rst mulig utstrekning. Vi �nsker � hedre personer som i det daglige p� en ekte og konsekvent m�te bruker odalsdialekten offentlig � enten i tale eller i skrift � eller som p� annen m�te bidrar til � styrke v�r lokale spr�kidentitet. Vi �nsker ogs� � stimulere tiltak som kan gi unger og ungdom sj�ltillit og trygghet i forhold til sin egen dialekt, heter det i statuttene for prisen.

Gunnar leste opp begrunnelsen for at Anita var valgt, og det virket ikke som hun skj�nte at det var henne f�r hennes navn ble sagt. Anita bruker odalsdialekten i det daglige � b�de i biblioteksammenheng, som dirigent og i andre settinger.

� �rets prisvinner bruker odalsm�let p� en s�rdeles levende og ekte m�te og er dermed et forbilde for barn og unge. Vedkommende er en engasjert, kunnskapsrik, hum�rfylt og ikke minst uredd bruker av dialekten v�r, sa Gunnar f�r han utropte Anita til �Kav od�ling� 2011.

� Dette var overraskende. Jeg ble helt satt ut, men samtidig stolt. Jeg er stolt av odalsdialekten og pr�ver � bruke den s� mye som mulig, selv om det ikke er s� lett i alle sammenhenger. Det er ikke bestandig du blir forst�tt, men det er viktig � ikke legge om for det. Ellers synes jeg det er artig � registrere forskjeller p� dialektbruken innad i Nord-Odal, sa Anita.

Gunnar overrakte diplom og Siri F�sker blomster til prisvinneren. Til slutt fikk vi h�re en pols og en springdans av Signe og Ada. De var etter spillemenn fra Nord-Odal. Det er flott noen f�rer folkemusikktradisjonen videre. Siri takket Hans Marius og jentene og overrakte dem kulturminnelagets keramikksk�l.

Foto: Ola Erik Tangen