Asgeir Østli ble «Kav odøling» 2012

Asgeir Østli ble torsdag utropt til «Kav odøing» og overrakt årets dialektpris i Nord-Odal.

Overrekkelsen skjedde i forbindelse med årsmøtet til Nordre Odalen Kulturminnelag på biblioteket med 40 tilstedeværende.

� Jeg tror det f� andre som bruker odalsdialekten s� bevisst, konsekvent og naturlig som prisvinneren. I embets medf�r, blant annet gjennom radio og TV, og i sammenhenger der det stilles s�rlig store krav til seri�s, n�yaktig og tydelig kommunikasjon, har han p� en positiv og ekte m�te bidratt til � gj�re b�de Nord-Odal synlig og odalsdialekten kjent ogs� i meir urbane str�k av landet, sa Gunnar Nyg�rd p� vegne av juryen.

� �rets prisvinner har st�tt fram som en bevisst og konsekvent bruker av dialekten v�r. Ikke minst har juryen merket seg at han har �tisset� fra talerstolen p� Arbeiderpartiets landsm�te, sa Gunnar f�r han utropte Asgeir til �Kav od�ling�.

Det var en ydmyk og overrasket prisvinner som takket for prisen.

� Jeg vet ikke om jeg fortjener den, for jeg f�ler meg ofte skamfull for at jeg ikke er flink nok til � bruke dialekten, sa Asgeir.

Han fikk utdelt et diplom med illustrasjon laget av kunstneren Ivar Nordhagen. Han fikk ogs� ros og blomster ved Siri F�sker.

Det var fjerde gangen kulturminnelaget delte ut dialektprisen. Tidligere prisvinnere er Tom Vik, Arne Knapperholen og Anita Bunes.

�rsm�te
�rsm�tedelen av arrangementet ble innledet med ett minutts stillhet til minne om to medlemmer, Hans H�kon Heier og Hans Fredrik Haug, som har g�tt bort. Begge har betydd mye for laget.

Ved valget ble det sm� endringer, og styret for 2012 ser slik ut: leder Gunnar Nyg�rd, styremedlemmer Ingegerd Tronb�l, Ola Erik Tangen, Bengt Ringvold og Asgeir �stli (ny), varamedlemmer Aud Nordli, Siri F�sker og Trond Geir Strandhaug, revisorer Eirik Olav �stmoen (ny) og Jan Myren, valgkomite Tom Helstad, Ola Kolstad og Turid Aas Thorstensen. Steinar Bj�rnstad, som gikk ut av styret, fikk foreningens keramikksk�l.

Foredrag ved Arild Hagen
Arild Hagen avsluttet kvelden med et foredrag om eventyrforfatteren og naturforskeren Peder Chr. Asbj�rnsens (1812-85) allsidige interesser og vitenskapelige avhandlinger, noe de fleste ikke er kjent med. Asbj�rnsen var mye ute i naturen, og som 14-�ring gikk han fra Christiania til Steinsfjorden (en arm av Tyrifjorden) alene.

Han ble interessert i naturen og vitenskapen knyttet til den, men ogs� i alle historiene han h�rte. Alle kjenner til Asbj�rnsen og Moes samling av historier og eventyr, men f� kjenner til alt det vitenskapelige arbeid han utf�rte. Han skrev om natur og dyr, ogs� fra andre land � for eksempel om paradisfugl, nebbdyr og aper. Hovedverket er et naturhistorieverk for ungdom i seks bind. Her er et vell av dyregeografiske opplysninger og mange detaljer.

Han var ogs� interessert i marin biologi og jobbet sammen med Michal Sars og s�nnen Georg Ossian Sars. De unders�kte havbotnen (med sj�skrape) og fikk opp mye �rart�, blant annet ei sjelden sj�stjerne.

Asbj�rnsen ble tidlig tilhenger av Darwin og hans l�re. Allerede i 1861 omtalte Asbj�rnsen hans bok om artenes opprinnelse som �den nye skabningsl�re� � lenge f�r andre viste interesse.

Asbj�rnsen studerte i Tyskland, ble forstmester og torvmester, og beskrev n�ye barkbiller. Han skrev ogs� �Koge- og Husholdningsbog� under psevdonym og innf�rte sopp som ressurs i husholdningen.

Forsamling var imponert over foredraget, det solide innholdet og ikke minst over alle bildene, de fleste av Arilds egen produksjon. Han imponerte ogs� ved at han ikke brukte manuskript, og han hadde klare svar med begrunnelser p� alle sp�rsm�l. Han fremla stoffet p� en m�te som fenget tilh�rerne.

Han fikk takk og blomster av Siri, som sammen med Gunnar hadde v�rt med Arild p� tiurleik for 40 �r siden.