HJEM
OM OSS
PROSJEKTER
VEDTEKTER
BOKBESTILLING
BLI MEDLEM
LINKER
KONTAKT OSS

STØTT OSS VED HJELP AV GRASROTANDELEN

 

 

 

 

 

Kulturvandring i Fjell

Nordre Odalen kulturminnelag arrangerte kulturvandring i Fjell torsdag 31. mai, og omkring 30 personer var med.

Frammøtet var på Nedre Fjell hvor Hans Petter Skinstad fortalte om garden og annet i tilknytning til den. Engang var det to bruk her – Nordstua og Søstua. I ”Ferdaminne frå 1860” forteller Vinje om disse to naboene, noe sant og noe usant.
 
Så gikk følget ned til Fjellsåa, hvor Hans Petter viste gode rester etter et sagbruk. Sagbruket lå like ved brua over Fjellsåa hvor den gamle vegen mellom Sand og Mo krysset.

Så ble det vandring på gamlevegen, først over tunet på Nedre Fjell, så i retning Mellom-Fjell. Det ble en stopp ved en innretning fra teglverket, som i sin tid lå nede ved Storsjøen. Hovedbygningen på Nedre Fjell er bygd i teglstein fra dette verket. Det ble også vist rester av et sykkelverksted like ved vegen.

På Mellom-Fjell fortalte Goro Haug Thesen om garden og folkene som hadde levd her.

Ferden gikk videre med Ola Kolstad som guide. Han fortalte blant annet om Grindbakken og om Kolstadparken, hvor turen endte. Her ble det servert kringle til medbrakt kaffe. Værgudene var snille denne kvelden, og det ble ei hyggelig vandring.
 

Goro Haug Thesen (i blå jakke) forteller om Mellom-Fjell.

På gamlevegen forbi Kildal med Ner-Fjell i bakgrunnen.

 

Hans Petter Skinstad forteller om anleggene nede ved Fjellsåa.
Her krysset gamlevegen Fjellsåa.
Ola Kolstad forteller om Kolstadparken.