HJEM
OM OSS
PROSJEKTER
VEDTEKTER
BOKBESTILLING
BLI MEDLEM
LINKER
KONTAKT OSS

STØTT OSS VED HJELP AV GRASROTANDELEN

 

 

 

 

 

Stokkbåt fra 1400-tallet
Pål Nymoen (t.v.) sammen med Thor Vestli ved stokkbåten som er funnet i Tennungen.
To av de tre stokkbåtene som ble registrert og undersøkt sist sommer, er nå datert. Den ene, som ble funnet i Tannsjøen, er trolig laget en gang mellom 1460 og 1650. Den andre, som har har vært brukt i Tjernsjøen, er datert til 1450. Dateringen er gjort etter den såkalte C14-metoden, som gjør det mulig å finne ut når treet som er brukt, ble hogget.

Dette kom fram under foredraget som forsker Pål Nymoen fra Norsk Sjøfartsmuseum holdt under årsmøtet til kulturminnelaget på Milepelen 30. januar. En fjerde stokkbåt, som er funnet i Tennungen og oppbevart på Soløst i mange år, ble vist fram under møtet. Nymoen foretok oppmålinger og tok med seg en prøve for datering også av denne farkosten.

Nymoen sa innledningsvis at innlandsbåter i Norge var underprioritert, det var lite forskning på båter på sjøer og vann i innlandet – det var kystens båter som hadde fått mest oppmerksomhet. Han fortalte (ved hjelp av bilder) om forskjellige funn i Norge, om teorier, verktøy som hadde blitt brukt m.m. Spesielt var det interessant å høre om den over 2000 år gamle ”Bingenbåten” på 11 meter som nylig ble funnet i Glomma.

Så tok han for seg båtene fra Nord-Odal: Båten fra Tjernsjøen (nå på Solhaug) var datert til omkring 1450, båten fra Lognsjøen (nå på Øvre Holt) var ikke datert ennå, og båten fra Tannsjøen (nå på Østmoen) var fra 1460-1640.

Det ble en kort meningsutveksling etter foredraget. Blant annet ble Birger Nesholen fra Skogfinsk Museum bedt om å si litt om ”sine” stokkebåter. Nymoen overrakte kulturminnelaget boka ”Stokkebåter” og artikkelen ”Stokkebåter og finnskoger”. Nymoen fikk bokgaver fra kulturminnelaget som takk.