Åpning av kulturminnestien ved Garviksætra
Kulturminnestien ved Garviksætra i Mo ble åpnet på den nasjonale kulturminnedagen søndag 11. september. 59 personer møtte fram, og de fleste gikk runden på tre kilometer.

Her ligger kulturminnene tett, og en passerer to jernframstillingsanlegg, fem kullgroper, ei kavlebru og ei steinbru, ei tjæregrop, samt både «fersk» og røstet myrmalm. Og ikke minst – den spesielle Garviksætra.

Det regnet da folk samlet seg, og vi var så heldige å få bruke området ved hytta til Torhild og Simen Haagenrud. Simen er grunneier av en del av området der stien er lagt. En annen grunneier er Ola Mobråten, representert ved broren Lars.

Gunnar Nygård åpnet arrangementet ved å sammenligne disse kulturminnenes alder med funnet av ei mannsdrakt i Lomsfjella nylig – altså fra samme tid, ca. tre hundre år etter Kristi fødsel. Ingegerd Tronbøl fortalte om avdøde Per Haagenruds innsats for å få området kartlagt og utredet, noe som etter hvert har blitt gjort. Pers ønske om å få laget en kulturminnesti er nå oppfylt av Nordre Odalen Kulturminnelag.

Det regnet lett da følget tok beina fatt langs stien. Det ble flere stopp hvor kulturminnene ble beskrevet og forklart av Kari Underthun og Ingegerd Tronbøl. Kari fortalte om de to ovnstypene i området, viste fram slagg og nevnte også sjømalmen som finnes i store mengder på bunnen av Storsjøen. Det var en svært interessert og lydhør forsamling.

Stien gikk forbi den jernrike myra Østmodøssa, og her er det kullgroper på begge sider av myra. Både Skogmuseet og Hedmark Fylkeskommune (ved arkeolog) har laget fyldige rapporter/beskrivelser av de fleste kulturminnene. Snart sluttet det også å regne, og hetter og sydvester kom av.

Da vi kom tilbake til Garviksætra, ble det servert kringle ved hytta. Praten gikk livlig, og deltakerne koste seg tydeligvis. Siri Føsker delte ut kart over stien og beskrivelse av kulturminnene. Gunnar overrakte blomster til grunneierne og Pers barn, Ragnhild og Arne.

Folk oppfordres til å ta turen hit og gå den merkede og skiltede stien. I tillegg finnes (i postkassa her) kart og informasjon over området.

Kart og informasjon