100 års fleiterhistorie
bevart for ettertida
Bengt Ringvoll orienterer turdeltakerne ved Måsåmyrkeia. (Foto: Gunnar Nygård)
 
Nærmere 40 interesserte deltok da Nordre Odalen Kulturminnelag markerte avslutningen av Mørkåprosjektet lørdag 15. september.

Etter utallige dugnadstimer er flere kulturminner i Mørkåa restaurert. Tre dammer er oppgradert, tre koier/buer er satt i stand, stier/veger er synliggjort og ryddet og informasjonstavle og skilt er satt opp. Det har nesten blitt som i «gamle dager». Fleitinga i Mørkåa begynte trolig rundt 1879, og den aller siste stokken nådde Råsen i 1967, da det ble slutt på tverråfleitinga i Nord-Odal. Med andre ord er 100 års fleiterhistorie nå bevart for ettertida.

Det var en komite bestående av Hans Håkon Heier, Bengt Ringvold og Henrik Tronbøl som startet arbeidet i 2009, og takket være såkalte vassdragsmidler fra Hedmark fylkeskommune lot prosjektet seg gjennomføre.

Bengt og Henrik ledet «delegasjonen» på vandringen i det fine høstværet lørdag. Den startet ved Måsåmyrdammen (bildet), der både dammen, keia og damlukehuset er satt i stand. Deretter bar det vest- og oppover til Mørktjennsdammen. Der er dammen restaurert og de gamle vegene ryddet og merket.

Turen gikk videre via Mørktjennssætra til Masthaugdammen. Den ble ikke brukt til fleiting, men til å fordele vatnet fra Busbekken mellom Mørktjennsvassdraget og Tennungsvassdraget mot Nes. Her er dammen gjort bedre synlig, og det er nylig satt opp ei informasjonstavle med ei tegning laget av Einar Ridderstrøm. Kulturminnelaget vil vurdere å søke om midler slik at også denne dammen kan settes i bedre stand.

Vandringen ble avsluttet med kaffe og vafler servert av Berit Ringvold og Astrid Hesbråten fra «nye Høsbjør», ei bu der damlukene ble lagret og det også var mulig å overnatte.

På vegne av styret i kulturminnelaget takket Gunnar Nygård for den store interessen og dugnadsinnsatsen. Det har vært mye arbeid, men takket være at flere av deltakerne har brukt egne traktorer og dertil utstyr, har prosjektet kommet i mål. Johan Klengerud, Thor Vestli og Ingegerd Tronbøl fikk blomster, mens Knut Bergestad, Olav Verket, Henrik Tronbøl og Bengt Ringvold ble hedret med kulturminnelagets keramikkskål. Også Berit og Astrid ble takket med blomster.
 

Mørktjennsdammen.
Rett sør for Mørktjennsdammen sto Mørktjennssætra, også kalt Heersætra.
Masthaugdammen.
Ved hjelp av damluker kunne vannet i Busbekken fordeles. Tegning: Einar Ridderstrøm.