Store forandringer ved Mørktjennsdammen
Fra dugnaden 26. august. Fra venstre Henrik Tronbøl, Knut Bergestad, Leif Amund Ruud (foran), Kari Vik, Johan Klengerud, Ingegerd Tronbøl, Hans Håkon Heier, Eva Bergestad, Bengt Ringvold, Brit Snekkerlien, Tom Helstad, Åge Strand og Børre Haug. (Foto: Gunnar Nygård)
 
En komite i Nordre Odalen Kulturminnelag startet i august 2009 prosjektet «Kulturminner i Mørkåa». Målet er å sette Mørktjernsdammen i brukbar stand, bygge opp igjen huset til damlukene, rydde en liten kultursti i området, restaurere Masthaugdammen og gjøre i stand «keia» på Måsåmyra.
 
En del arbeid er allerede utført takket være ivrige dugnadspersoner. På nord- og sørsida av Mørktjernsdammen er det nå ryddet en sti som gjør at dette etter hvert vil bli et fint turområde å besøke. På sørsida har vi funnet den gamle «sammarsvægen» til Mørktjernssetra, og på på nordsida er den gamle «kjørarvægen» ryddet. Etter hvert vil det bli satt opp informasjonstavler i området.
 
En kveld i slutten av august var det igjen dugnad ved dammen. 15 personer gjorde en utrolig innsats også denne kvelden. I løpet av neste sommer vil nok det meste våre utført og området være helt tilgjengelig for alle besøkende.
 
Komiteen består av Henrik Tronbøl, Hans Håkon Heier og Bengt Ringvold, og prosjektet fikk et tilskudd fra de fylkeskommuale vassdragsmidlene i 2009.
 
– Vi er svært takknemlig hvis noen kan låne oss bilder som viser hvordan det engang har vært i området, sier Bengt.

Slik så det ut ved
dammen i 2008.