Effektiv dugnad ved Mørktjennsdammen

Se hvor fin den ene skådammen og området rundt har blitt! Brit Snekkerlien og Åge Willy Strand i aksjon. (Alle fotos: Bengt Ringvold)
 

Tirsdag 22. september møtte 12 personer til dugnadsinnsats ved Mørktjennsdammen. Mange av de som møtte, hadde svingt øks og brukt motorsag i årevis. Og med et så bra mannskap ble mye gjort. Det hadde blitt avskoget maskinelt før, men det gjensto å få ned trær ved demningen og skådammene. Så var det mye hogstavfall å fjerne.

Det ble arbeidet intenst i en drøy time før kaffepausa. Noen brukte motorsag, noen hogde og flere dro hogstavfall inn i ”kjerra”. Olav Verket dro store trær med traktor og vinsj opp den bratte bakken fra demningen, og noen rakte. Etter pausa var det på'n igjen.

Det mangler å gjøre litt mer på vestsida av demningen og ved den vestre skådammen. Nå kom de fine steinkiste-skådammene fram i dagen. Og hele demningen trer klart fram.

En stor takk til det flotte dugnadsmannskapet!

 
Knut Egil Bergestad, Thor Vestli og Johan Klengerud i arbeid ved demningen. Olav Verket er klar i traktoren.

Fra venstre: Knut Egil Bergestad, Henrik Tronbøl, Johan Klengerud, Hans Håkon Heier, Tom Helstad, Olav Verket, Ingegerd Tronbøl og Thor Vestli. De som mangler: Brit Snekkerlien, Åge Willy Strand, Kari Vik og Bengt Ringvold.

En titt gjennom damåpningen.