HJEM
OM OSS
PROSJEKTER
VEDTEKTER
BOKBESTILLING
BLI MEDLEM
LINKER
KONTAKT OSS

 

 

 

 

 

Årsmøte 2006

Nord-Odal Bibliotek, 15. november 2006

Hans Haagenrud ønsket de om lag 50 fremmøtte på biblioteket velkommen.
 1. Foredrag om arkeologiske funn i Nord-Odal ved Birgitte Bjørkli

  Arkeolog Birgitte Bjørkli har jobbet med øk-registrering i Nord-Odal i 2005/06 – i henhold
  til kommuneplanen og spredt boligbygging. Odal Slektshistorielag og kulturminnelaget hadde invitert henne hit som foredragsholder.

  Først forklarte hun hva øk-registrering er. Nord-Odal er en av få kommuner som mangler øk-registrering. Hun har gjennom arbeidet sett på kulturminner og kartlagt funn i kommunen. Hun snakket om funn før og nå, hva et kulturminne er og om fredningsbestemmelser. Kommunen kan gjennom plan- og bygningsloven verne/frede kulturminner av yngre dato (etter 1537).

  Så tok hun for seg de ulike bolkene – eldre og yngre steinalder, bronsealder, jernalder og middelalder – og viste bilder av funn fra de forskjellige bolkene fra kommunen. De fleste funn var gjort på garder med br.nr. . – Kuggerud, Fjell, Haug og Svenneby var «gjengangere».

  Til slutt snakket hun om skogen, Storsjøen, jordbruksområder og kulturlandskap.

  Foredraget ble svært godt mottatt.
   
 2. Overrekkelse av sjekk til Odal Slektshistorielag
   
  Odal Slektshistorielag v/Elna Tømterud ble overrakt en sjekk på kr. 150.000 fra kulturminnelaget ved Hans Haagenrud (bildet). Pengene er fra overskuddet av «Der er en bygd...» og skal gå til bygdebokarbeid (trykking av bok 3).
   
 3. Kaffepause i vertshuset
   
 4. Årsmøtesaker
  Hans Haagenrud ledet årsmøtet. Han fortalte om bakgrunnen for at det har blitt et kulturminnelag, om hva laget har gjort til nå og om planer videre. Vedtektene ble gjennomgått – enkelte endringer ble foretatt. Kontingenten ble satt til kr. 100.

Valg
Leder: Hans Haagenrud
Styremedlemmer: Ingegerd Tronbøl, Ola Erik Tangen, Bengt Ringvold og Gunnar Nygård. Vara: Steinar Bjørnstad. Revisor: Lars Mobråten. Valgnemnd: Anne Kristine Evenrud, Arne Sween og Ola Kolstad. 

Lederen takket for fremmøtet og oppfordret folk til å bli medlemmer.

Sagstua 18. november 2006
Referent: Ingegerd Tronbøl