Om oss
Nordre Odalen kulturminnelag ble stiftet 19. april 2005. Initiativtakere var redaksjonsmedlemmer i Jul i Nord-Odal. I forbindelse med bokprosjektet «Der er en bygd...» så vi behovet for en forening som aktivt kan arbeide for å ta vare på ikke bare gamle bilder, men også andre kulturminner i bred forstand. Se for øvrig våre vedtekter.

Vi håper at mange sambygdinger vil hjelpe oss med å ta vare på og bidra til å sikre at kommende generasjoner også kan få nytte og glede av historien vår. Oppgavene er mange og varierte. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har ideer eller forslag!

Styret 2022

Leder:

Asgeir Østli

915 55095

E-POST

Nestleder:

Gunnar Nygård

909 81916

E-POST

Sekretær:

May Britt Rovelstad

411 47510

E-POST
Styremedlemmer:

Bengt Ringvold

952 73246

E-POST

 

Solvår Pettersen

  • 901 70700
E-POST

Jørgen Bekken

986 04322

E-POST

Varamedlemmer:

Roar Jonsrud

971 86560

E-POST

 

Stig Jarle Fjeld 416 82129 E-POST

 

Gunnar Olsen

957 32983

E-POST
       

Valgkomite:

Bjørn O. Andersen

913 19731

E-POST  

Anita Bunes

996 26337

E-POST

Marius Skogstad

629 76624 

E-POST

Revisorer:

Turid Aas Thorstensen

 

Kari Strand