Om oss
Nordre Odalen kulturminnelag ble stiftet 19. april 2005. Initiativtakere var redaksjonsmedlemmer i Jul i Nord-Odal. I forbindelse med bokprosjektet «Der er en bygd...» så vi behovet for en forening som aktivt kan arbeide for å ta vare på ikke bare gamle bilder, men også andre kulturminner i bred forstand. Se for øvrig våre vedtekter.

Vi håper at mange sambygdinger vil hjelpe oss med å ta vare på og bidra til å sikre at kommende generasjoner også kan få nytte og glede av historien vår. Oppgavene er mange og varierte. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har ideer eller forslag!

Styret 2024

Leder:

Hans Øyvind Knapper

918 71485

E-POST

Nestleder:

Gunnar Nygård

909 81916

E-POST

Sekretær:

May Britt Rovelstad

411 47510

E-POST
Styremedlemmer:

Roar Myrdal

948 63482

E-POST

 

Solfrid Anita Ruud

    984 63540

E-POST

Jørgen Bekken

986 04322

E-POST

Varamedlemmer:

Gunnar Olsen

957 32983

E-POST

 

Kari Elna Strand

995 08362

E-POST

 

Anny Oddveig Vangen

971 67691

E-POST

Valgkomite:

Anita Bunes

996 26337

E-POST

Marius Skogstad

629 76624 

E-POST

Revisorer:

Turid Aas Thorstensen

 

Egil Solberg