HJEM
OM OSS
PROSJEKTER
VEDTEKTER
BOKBESTILLING
BLI MEDLEM
LINKER
KONTAKT OSS

 

 

 

 

 

Protokoller bevares for ettertida
Kulturminnelaget har kjøpt inn to brannsikre skap som er plassert i biblioteket i Nord-Odal. Laget har sett nødvendigheten av at protokoller og andre dokumenter tilhørende frivillige organisasjoner, lag og foreninger blir sikret for fremtiden. Gamle protokoller og andre historiske dokumenter befinner seg i dag hos enkeltpersoner – de kan være overtatt eller «arvet». Mange eiere har kanskje heller ingen interesse av dem lenger, og mange foreninger kan også være oppløst.

Kulturminnelaget tilbyr nå gratis og sikker oppbevaring av slikt materiale. Eiendomsretten beholdes av den/de som har protokollene hvis de ikke ønsker å overdra retten til kulturminnelaget. Nøkkelen til skapene befinner seg på biblioteket.

Flere lag/enkelpersoner har allerede levert inn protokoller. Kulturminnelaget inngår kontrakt med eierne. Nå håper laget at nordodølinger roter i skuffer og skap etter gamle protokoller. «Protokolleiere» kan ta kontakt med Hans Haagenrud, Gunnar Nygård eller Ingegerd Tronbøl.

Bildet: Ingrid Haug (Mo Bygdekvinnelag), Marit Sand (Sand Bondekvinnelag) og Irene Sween (Nord-Odal Sanitetsforening) sørger for at protokoller og dokumenter for «sine» foreninger blir tatt vare på for ettertida.