Stokkbåt fra Tennungen på Sandsdagene 2009
Stokkbåten fra Tennungen vakte stor oppmerksomhet på Sandsdagene. Her er det f.v.
Goro Lien, Marit Sand, Jenny Christoffersen, Kristine A. Haug og Liv Heier som studerer den.
 
Stor interesse for stokkbåtene
I samarbeid med arkeologene Pål Nymoen og Birgitte Bjørkli har kulturminnelaget de siste par årene registrert fire stokkbåter som er funnet i Nord-Odal.
 
En av dem, som er utlånt av Yngve Holth på Østmoen, ble vist fram på Sandsdagene i juni, og det var mange som stoppet opp og så nærmere på dette klenodiet.

To av båtene, som er funnet henholdsvis i Tjernsjøen på Trautskogen og Gransjøen i Mo, er datert til tiden mellom ca 1450 og 1600. De to andre, fra Tennungen og Lognsjøen, skal nå dateres ved hjelp av såkalt årringundersøkelse eller dendrokronologisk datering som det heter på fagspråket.
 
Ved hjelp av denne metoden får vi vite nøyaktig hvilket år trestammen som ble brukt til å lage båten ble felt. Hittil er ingen andre stokkbåter i Norge datert etter denne metoden. Riksantikvaren har gitt sin tillatelse, og dateringsundersøkelsen, som i sin helhet bekostes av kulturminnekaget, vil bli utført av en ekspert fra universitetet i Roskilde i Danmark senere i år.
 

TEKST OG FOTO: GUNNAR NYGÅRD