Teatersuksess i Skålbergsætra
I flott sommervær samlet det historiske spillet «At miste sin hals» over 220 besøkende i Skålbergsætra søndag 29. juli 2012. Dramatiseringen av den fatale hendelsen som fant sted i Sandsætra i juli 1832 og det som hendte videre i saken, ble første gang framført i Sandsætra for noen år siden.

Hans Ludvig Fredheim har revidert sitt manus, utvidet det noe, og det har kommet med flere personer/skikkelser. Han har også hatt regien til den nye oppsettinga.

Tjenestejenta Karen Pedersdatter på prestegarden i Sand hadde kommet i «uløkka», og barnefaren Kristian Halvorsen som også tjente på prestegarden, ønsket ikke å gifte seg med henne eller bli oppgitt som barnefar. Derfor planla han å drepe henne. Det skjedde da hun var budeie i Sandsætra, prestegardens sæter. Han ble tidlig mistenkt og innrømmet til slutt drapet. Straffen var å bli halshogd og hodet settes på en stake. Det skjedde mye dramatikk før dommen ble fullbyrdet. Til og med skarpretter Anton Lædel var på plass i Skålbergsætra, men forsamlingen ble skånet for denne grufulle hendelsen. Kristian ble henrettet rett sør for Sagstua gamle skole 8. august 1833.

Per Thorbjørn Verket blåste forestillingen i gang med lur, og Ada Fredheim spilte vakker felemusikk mellom enkelte scener. Ola Trøftmoen sørget for meget god lyd, og beitende kyr skapte ekte sæterstemning. Kostymene var tidsriktige og oppgradert og godkjent av Bjørn Sverre Hol Haugen (og Hedemarkmuseet), og noe kom også fra Odalstunet ved Knut Ola Storbråten. Alle besøkende fikk program, og det ble også kaffe og snipp på alle.

Odalstunet og Nordre Odalen Kulturminnelag sto bak arrangementet som samlet 220 besøkende. Noen kjørte bil helt opp til sætra, noen kom med oppsatt buss, og noen gikk sætervegen fra Krokmyra og til sætra (ca. en times gange).

Manus:

Hans Ludvig Fredheim

I rollene:

Jørgen Bekken (Kristian)
Marie Haagenrud (Karen)
Liv Natalie Nymo (Ingri budeie)
Sigurd Nordgaard Sundby (tjenestegutt)
Hans Ludvig Fredheim (sogneprest Dahl)
Kristine Haug ( Eli, Kristians mor)
Stig Jarle Fjell (fangevokter/Henrik Wergeland)
Ronald Andersen (dommer)
Rune Nor (skarpretter Anton Lædel)
Ole Kristoffer Dalen og Hans Martin Bergseteren (to smågutter)

Knut Ola ønsket velkommen og sa litt om stykket. Hans Ludvig som sogneprest Dahl i stykket fungerte også som en referent eller forteller. Bengt Ringvold fortalte til slutt om skarpretter Anton Lædel og henrettelsen på Sagstua. Siri Føsker takket skuespillere, andre aktører og de som sto for arrangementet og overrakte gaver.

ALLE FOTOS: Hans Otto Glomsås, Odalsportalen