HJEM
OM OSS
PROSJEKTER
VEDTEKTER
BOKBESTILLING
BLI MEDLEM
LINKER
KONTAKT OSS

 

 

 

 

 

Trivelig rusletur på Trautskogen
Kulturminnelaget ved Steinar Bjørnstad og Ingegerd Tronbøl arrangerte rusletur på Trautskogen 22. juni. Til tross for lett regnvær måtte over 50 personer fram ved Nerbråten hvor turen startet.

Turledere var Henry Nybakk og Ingegerd Tronbæl. Færst vandret deltakerne gjennom Bråtågrenda til et utsiktspunkt ovenfor Nordhagen. Herfra ser en både Rundsjøen og Gjeddevatnet og mye mer. Deretter fulgte vi gamlevegen forbi kapellet og Vester (skolen), fulgte gamle Kjernlivegen forbi begge Mellem-gardene og Sjurbråten. Folk fikk komme inn i den gamle stua i Sjurbråten, som er omtrent som den var i gamle dager.

Så var det kaffepause i Stuggua hos Hans Ludvig Fredheim, og han fortalte om stedet og leste dikt. Fredheim ledet an ned Kleiva (nyryddet veg) til Dalsrudhagen. Deretter gikk turen innom de to gravplassene, Hagajordet og Gammel-Dalsrud, forbi Dalsrud og Enga, hvor eieren av Enga, Hans Sørbråten, fortalte om stedet.

Så var det å rusle gamlevegen tilbake til utgangspunktet. Folk var fornøyd med både det de så og hærte, for en rusletur på Skogen gir folk mange opplevelser.

Fra Gammel-Dalsrud gravplass som var i bruk fra 1878 til 1932. Her er 113 personer gravlagt.
Stua i Sjurbråten er gammel. Den sto opprinnelig på Pålshaugen (Toppen), Øverst i Kjernligrenda men ble flyttet hit på 1800-tallet. Hans Sørbråten leder an forbi den gamle finnestua. 
Kaffepause. F.v. Hans Ludvig Fredheim, Ingegerd Tronbøl, Bodil Kjernli Evensen og Henry Nybakk.
Det finnes ennå hesjer på Skogen. Lena Strand og Irene Sween tar en titt.