35 deltok på sentrumsvandring på Sand

Bengt Ringvold forteller om virksomheten ved Sandsfossen.

Det gamle kommunehuset på Sand var utgangspunktet for den historiske vandringen som kulturminnelaget og DNT Odal arrangerte 6. mai.

Margaret Ramstad fra turlaget ønsket de 35 frammøtte velkommen før Jørgen Bekken på vegne av kulturminnelaget avdekket det blå kulturhistoriske skiltet på den historiske bygningen.

Kveldens kunnskapsrike guide, Bengt Ringvold, tok deretter følget med på kjerkegarden og stedet der den gamle Sandskjerka sto, noen meter sør for den nåværende. Han fortalte om begge kjerkene, som i år er aktuelle i forbindelse med 125-årsjubileet til den «nye» kjerka. Det ble også tid til et besøk oppe i klokketårnet.

Deretter fortalte Bengt mer om det gamle kommunehuset, som fra 1901 og opp gjennom årene har ivaretatt mange forskjellige funksjoner og aktiviteter. I dag er det Nord-Odal Sanitetsforening som disponerer huset.

De siste årene har det skjedd store forandringer i Sand sentrum, og flere prosjekter er enten startet eller under planlegging. Derfor var det svært interessant å høre litt om hvordan bygdesenteret så ut før i tida.

Vandringen ble avsluttet på tusenårsstedet ved Sandsfossen, der det opp gjennom århundrene har vært stor aktivitet med blant annet kobberverk, sagbruk, mølle, smie og ikke minst tømmerfløting.

Her sto gamlekjerka fram til den nye ble bygget i 1891.

Jørgen Bekken avduket skiltet på det gamle kommunehuset.