HJEM
OM OSS
PROSJEKTER
VEDTEKTER
BOKBESTILLING
BLI MEDLEM
LINKER
KONTAKT OSS

 

 

 

 

 

50 var med på kulturvandring «vesti skoga»
Kafferast ved Tennungssaga.
 
Nærmere 50 interesserte deltok på kulturvandringa «vesti skoga» som kulturminnelaget arrangerte onsdag 18. juni. Med Bengt Ringvold som engasjert og kunnskapsrik turleder ble det en spennende og fin rusletur i junikvelden.

Første stopp var Mørktjennsdammen. Den er trolig den største fløterdammen i Nord-Odal og var i bruk fram til omkring 1967, da det ble slutt på åfløtinga. På stien ned til dammen trår vi over noen plankerester av det som ble kalt «hotellet». Det var her - i et lita koie med en brisk, en stol og et bord, at damvokteren holdt til under fløtinga. Han hadde telefonforbindelse med fløterne lenger ned i Mørkåa og fikk beskjed om når han skulle åpne eller stenge damlukene. Dammen er i dag godt gjømt av kratt og skog, men vi får et godt inntrykk av dimensjonene og ikke minst arbeidet som ble lagt ned i bygging og vedlikehold av dammen opp gjennom årene.

Ved restene etter Masthaugdammen. Turleder Bengt Ringvold til høyre.
 
Vi stoppet også ved Masthaugdammen, der vatnet fra Busbekken kunne ledes enten ned Mørktjennsvassdraget via Mørktjennsdammen til Råsen, eller ned Tennungsvassdraget til Nes. Videre ruslet vi stien til Masthaugen. Huset som før sto på plassen ble revet og gjenreist som bedehus i Gullverket. Ei hytte ble senere satt opp igjen i Matshaugen.

Ved Tennungen så vi stedet der en stokkbåt ble funnet, og ved «Kølabånn» fortalte Bengt om de dramatiske hendelsene da Arne Løchen og Jan Herman Linge hoppet ut i fallskjerm i månelyset om kvelden 1. januar 1945. De hadde med seg våpen og annet utstyr og skulle lære opp og lede de tre hjemmefront-troppene i bygda.

Siste stopp på vandringen var Tennungssaga. I 1854 ble dette stedet ryddet som husmannsplass under Heer, og ikke lenge etter startet Gunder Eriksen Heerbrenna sagbruk. Bruket var i drift i flere tiår, og materialer herfra ble blant annet solgt til byggmestere i hovedstaden.

Turen ble avsluttet med kaffe og snipper og en titt inn i det beskjedne huset som i flere tiår var hjemmet til barnerike familier. Gunnar Nygård takket på vegne kulturminnelaget for det store frammøtet, og Bengt Ringvold fikk fortjent applaus.