Knapperkunstnerens statue på plass i hjembygda
Fra venstre Anne Cathrine Holth og Bjarne H. Thesen (Trollringen), Randi Fjørstad (Sørum kunstforening), Lise Selnes (ordfører), Asgeir Østli (kulturminnelaget) og Elin Smith (Odal Sparebank). (Alle fotos: Gunnar Nygård)
 

Hans Christian Bergersens navnløse kvinneskulptur ble avduket i Mo fredag ettermiddag. Det var ordfører Lise Selnes som sammen med Randi Fjørstad fra Sørum kunstforening som foresto den høytidelige handlingen.

Statuen har fått sin plass i vestveggen på det gamle kommunehuset (menighetshuset) i Mo.

Bjarne Haug Thesen orienterte om bakgrunnen for hvordan statuen havnet nettopp her.

Da det på forsommeren 2011 ble kjent gjennom en artikkel i Glåmdalen at Sørum kunstforening skulle stille ut verker av en kunstner fra Knapper, dro en delegasjon fra Trollringen kulturforum til Blaker for å vurdere om det var mulig å kjøpe en skulptur tilbake til Nord-Odal.

Trollringen kjøpte en gipsstatue og rett til å støpe to bronsestatuer av denne. Etter at Trollringen kulturforum ble lagt ned, overtok Nordre Odalen Kulturminnelag midler øremerket nettopp til oppsetting av denne statuen i Mo.

Kunstneren het Hans Christian Bergersen. Han ble født i Knapper i 1916 og døde i Sørum i 2011. Han var sønn av Elisa og Johan Bergersen. Johan var i mange år lærer ved Knapper skole.

Randi Fjørstad i Sørum kunstforening var godt kjent med Bergersen og har skrevet en bok om ham, hans liv og kunstnervirke. Ved avdukingen fortalte hun litt om den svært beskjedne, men ytterst talentfulle Bergersen. Som 19-åring flyttet han med familien fra Knapper til Frogner i Sørum. Han beholdt odalsdialekten og et nært forhold til hjembygda helt til han døde i 2011.

Etter seremonien fikk Randi Fjørstad kulturminnelagets hedersskål og blomster som takk for sitt engasjement og arbeide for å gjøre Bergersen kjent for et større publikum.

Tvillingstatuen har fått sin foreløpige plass i inngangspartiet til Odal Sparebank på Sand og vil flyttes inn i Samling når bygget er ferdig neste vår.

Les mer om Hans Christian Bergersen HER

Omslag på dobbelt-CD'en.
Randi Fjørstad og Lise Selnes avslører statuen.
Knut-Harald Jensen spilte Odalssangen og Je veit ei lita jente under seremonien.