Fra Askeladden i Glåmdalen til Nasjonalbibliotekets digitale skattkammer
 

Kulturminnelaget avviklet sitt tradisjonelle vårmøte på Sanitetens hus i Mo 26. mars med nærmere 50 medlemmer og andre interesserte til stede.

Under første del av møtet kåserte Torbjørn Andreas Tjernsberg om sin far, journalisten og fotografen Torbjørn Tjernsberg, mens Dag Hundstad informerte om virksomheten ved Norsk lokalhistorisk institutt og Nasjonalbiblioteket.

Askeladden i Glåmdalen
«Han stoppet opp og undret seg der andre gikk forbi; slik som Per og Pål i eventyrene. Nesten alltid dukket det opp noe som var en historie verd på hans ferd blant folk flest.» Dette sitatet beskriver Espen Askeladd i folkeeventyra, men Torbjørn Andreas mente det passer like godt på sin far. Gjennom 43 år var ansatt i Glåmdalen, og signaturen «tete» var kjent over hele distriktet, ikke minst for sine reportasjer og intervjuer med folk på grasrota. I dagens avis- og mediaverden er det – dessverre – liten plass for «askeladder» som Torbjørn.

Torbjørn tegnet et varmt og nært portrett av både far og journalist, og han overrakte kulturminnelaget to bilder signert «tete»; ett av Mokjerka, og ett av kapellet på Trautskogen.
 
– En folkebevegelse
Det gikk en rød tråd mellom askeladden i Glåmdalen og neste kåsør, Dag Hundstad. Han er leder for Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket.

Da kulturminnelaget utga hundreårsboka «Der er en bygd», var det nettopp reportasjer og artikler i Glåmdalen og andre gamle aviser som utgjorde mye av kildematerialet vårt. Det er utrolig viktig for lokalhistorisk arbeid at dette – og annet historisk materiale – blir gjort lett tilgjengelig.

Dag orienterte om det omfattende arbeidet som pågår for å ta vare på, registrere, digitalisere og publisere så vel sktiftlige som visuelle og fysiske kulturminner. Han viste flere ekspempler på hvor mye vi kan søke opp og hente ned til våre egne PCer fra det digitale skattkammeret i Nasjonalbiblioteket.

Her finner vi nærmere en halv million bøker, 1,7 millioner aviser i tillegg til bilder, kart, film, radioprogrammer og mye annet.

– Lokalhistorie er en av Norges største folkebevegelser. Det er en kilde til glede, kunnskap, forståelse og mening. Lokalhistorie kan bidra til demokrati og integrering og skal oppleves som relevant i et urbanisert, digitalisert og flerkulturelt samfunn, sa Dag.

Kommende teaterforestillinger
Før kaffepausen orienterte Bengt Ringvold om Sand kulturkomites kommende forestilling; «Odølinger i bere tier», som spilles på Milepelen 5. og 6. mars, mens Gunnar Nygård kunne fortelle at suksessforestillingen «Temmeret skær fram!» skal oppføres på nytt i Kvennstuguteateret i Vallset 24. og 25. august.

Ola Erik Tangen ble hedret
Etter kaffepausen gikk vi over til kulturminnelagets ordinære årsmøte. Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent, og valgene fulgte valgkomiteens innstilling uten endringer.

Asgeir Østli avløser Gunnar Nygård som leder. Gunnar fortsetter som nestleder i styret. Ola Erik Tangen (bildet) hadde frasagt seg gjenvalg og ble takket med blomster og kulturminnlagets keramikkskål for innsatsen i styret helt siden starten i 2005.

– Du er utrolig kunnskapsrik, du har en fenomenal hukommelse og sans for hva som bør tas vare på og formidles for ettertida i bygda vår. Du har lagt ned en stor innsats for kulturminnelaget. Sjøl om du nå går ut av styret, håper vi på fortsatt god kontakt, sa Asgeir da han takket Ola for samarbeidet.

Siri Føsker rykker inn som styremedlem i Olas sted, mens Gunnar Olsen ble valgt inn som nytt varamedlem etter Trond Strandhaug, som også hadde frasagt seg gjenvalg. Trond var ikke til stede og vil bli takket ved en senere anledning.