Sist oppdatert: 
Skader på sæterveg:
Tilsvar fra Akershus Energi Vind