Kulturminnelagets vårmøte:
Bjørg og Tone fikk årets dialektpris

På kulturminnelagets vårmøte 5. april ble søstrene Bjørg og Tone Skogholt tildelt dialektprisen «Kav odøling» for 2022.

Det var kulturminnelagets leder Asgeir Østli som overrakte prisen – med følgende begrunnelse:
– Musikk er ei rar greie. Den kan inspirere, irritere, gjøre oss triste ‒ og glade. Sterkest blir alle disse følelsene hvis det er tekster til musikken som gjør at vi kan kjenne oss igjen i det som artistene ønsker å formidle. Hvis disse tekstene i tillegg er skrevet på dialekt, gjør det innholdet enda mer troverdig. Og hvis den dialekta er odalsdialekt og til og med «knappergarding» – ja da er det i manges ører (mine inkludert) fullkomment.
   Bandet som vi nå har fått oppleve deler av, leverer musikk og sang på et høgt nivå – på kav odøling. Det musikalske er fremragende, ingen tvil om det, men i forhold til dialektprisen må vi få lov ved denne anledningen å fokusere på tekstene og sangen.
   Vi nordodølinger er så heldige å ha et band som Hembøttin Bluegrass som formidler dialekta vår på en ekte måte og som gjør oss både glade og stolte. Så enkelt er det!
  Akkompagnert av Henrik Rindal på gitar underholdt Bjørg og Tone forsamlingen med sanger av Odd Nordstoga, Hellbillies og Stein Ove Berg med egenskrevne tekster på ekte odalsdialekt – og en fersk, egen låt: «Prøysen og Bye», som du kan høre her: Hemmbøttin Bluegrass (YouTube).  

Tilskudd til plateutgivelse
Asgeir hadde også gleden av å overrekke Hembøttin Bluegrass et tilskudd på 5000 kroner fra kulturminnelaget. Pengene skal gå til ei plate som gruppa er i ferd med å spille inn.

Første møte etter korona-isolasjonen
På grunn av smittesituasjonen var det to år siden kulturminnelaget kunne invitere til sitt tradisjonelle vårmøte. Stolradene i møterommet Glenna i Samling var godt besatt. Rundt 40 interesserte var til stede da Asgeir kunne ønske velkommen.

Søvnens kulturhistorie
To foredrag sto på programmet. Under tittelen «I bås og busu» bidro Bjørn Sverre Hol Haugen med en innføring i søvnens kulturhistorie, fra middelalderen og fram til vår tid. Bjørn Sverre er i ferd med å skrive bok om dette temaet.
   – Søvn er en forunderlig tilstand. Når vi sover er vi fysisk tilstede, men likevel fraværende. I søvnen er vi helt for oss sjøl og utilgjengelige for omverdenen, samtidig som kroppslige lyder og bevegelser «i sengebusu’n» vitner om aktivitet, sa han.
   Bjørn Sverres utgangspunkt var at søvn er en biologisk nødvendighet, vi må alle sove. Mennesket har et naturgitt behov for en viss mengde søvn for å fungere. Det er derfor lett å tenke seg at søvnen som et naturgitt fenomen har artet seg likt over lang tid, og at våre forfedre forholdt seg til søvnen på samme måte som vi gjør i dag.
   Med bilder og anekdoter, blant annet fra Odalen, trakk Bjørn Sverre fram spennende deler av søvnens kulturhistorie. Han viste hvordan det biologiske søvnbehovet er tilpasset til ulike tider og ulike sammenhenger – og hvordan selve sengeleiet, sengetøyet og nattbekledningen han endret seg opp gjennom årene.

Odalsteppet og Austvatn håndverksentral
Doktorgradstipendiat i kunsthistorie, Malin Graesse, fortalte om Odalsteppet og Austvatn håndverksentral, som var en del av det store Nord-Odalsprosjektet for rundt 50 år siden.
   Rolf Olsen var leder for sentralen. Sigrun Berg var det store navnet innen kunsthåndverk i Norge, og det ga tyngde å få henne med i prosjektet. De prøvde å finne fram til noe som var tradisjonelt håndverk i Nord-Odal. De fant ikke noe som var særegent. Derfor ville de skape noe nytt og laget noe de kalte «Odalsteppet». Det ble ingen kommersiell suksess, men historien om teppet og håndverksentralen lever i beste velgående.  
   Malin, som er doktorgrads-stipendiat i kunsthistorie ved Universitet i Oslo, har fattet interesse for prosjektet. Hun skrev i 2017 ei masteroppgave om Odalsteppet og håndverksentralen. Hun jobber fortsatt med temaet og har nylig skrevet en artikkel som skal publiseres i en antologi om nordisk designkultur på det britiske forlaget Routledge.
  Det finnes lite bevart dokumentasjon om teppet og sentralen, som ble nedlagt etter få år. Malin vil gjerne ha opplysninger, bilder og gjenstander fra håndverksentralen (ta gjerne kontakt med kulturminnelaget). Bare ett eksemplar av Odalsteppet har latt seg gjenfinne. Det befinner seg i Oslo; hos Olav Dalland som var en av lederne for håndverksentralen. 
   Mer informasjon om Nord-Odalsprosjektet finner du i en artikkel skrevet av Ronald Andersen i Jul i Nord-Odal 2018. Ronald var sekretær for forskerne som deltok i prosjektet. Les artikkelen her!

Solvår Pettersen
nytt styremedlem
Kvelden ble avsluttet med ordinært årsmøte for kulturminnelagets medlemmer. Årsrapport og regnskap ble enstemmig godkjent uten merknader, og valgkomiteens innstilling, som ble lagt fram av komiteens leder Bjørn Andersen, ble fulgt på alle punkter. Asgeir Østli og Gunnar Nygård ble gjenvalgt som henholdsvis leder og nestleder. Siri Føsker gikk ut av styret etter mange års tjeneste, og Asgeir takket henne med gode ord, blomster og lagets hedersskål (bildet). I Siris sted ble Solvår Pettersen klappet inn som styremedlem. De øvrige som var på valg fikk fornyet tillit.


Kan du tenke deg å støtte kulturminnelaget?
Vipps kr. 175 til 137046, så er du medlem ut 2022!