Hans Øyvind Knapper ny leder i kulturminnelaget

På kulturminnelagets vårmøte 27. mars ble Hans Øyvind Knapper tildelt Nord-Odal kommunes kulturpris for 2023.

Prisvinneren har i en årrekke lagt ned en formidabel innsats for å bevare og sette i stand bygningen i Torpet, det gamle finnetorpet nord i Knapper. Med stor dugnadsinnsats og giverglede i tillegg til Hans Øyvinds smittende entusiasme er målet å gjenskape stedet som skisenter, slik det var på 1970- og 80-tallet. Det var ordfører Ragnhild Haagenrud Moen som foretok overrekkelsen.

KAV ODØLING
Solfrid Anita (Nita) Ruud ble utropt som vinner av Kulturminnelagets dialektpris, «Kav odøling», for 2023. Hun var ikke til stede og vil få overrakt prisen ved en senere anledning.

Under årsmøtet senere på kvelden ble Hans Øyvind valgt til ny leder i kulturminnelaget etter Asgeir Østli, som hadde frasagt seg gjenvalg. 

Takk til Asgeir
Asgeir Østli ble takket av påtroppende leder Hans Øyvind Knapper for stor innsats for kulturminnelaget. May Britt Rovelstad takket også Asgeir for mangeårig innsats i styret og overrakte lagets kopp og blomster.

Bengt Ringvold, Stig Jarle Fjeld og Roar Jonsrud går likeledes ut av styret. Ingen av dem var til stede, og de vil få overbrakt en takk i form av lagets kopp og blomster i etterkant av møtet.


 
 

Utvandrerhistorie og tidsbilde fra Odalen
Tora Herud fra Slåstad kåserte om sin bok «Odelsgutter», og Terje Mikael Hasle Joranger fra Norsk utvandrermuseum holdt foredrag med tittelen «Nye perspektiver på norsk utvandringshistorie». Asgeir takket foredragsholderne og overrakte kulturminnelagets kopp og 100-årsboka «Der er en bygd ...».

  • Alle bildene er tatt av Gunnar Olsen


 


Kan du tenke deg å støtte kulturminnelaget?
Vipps kr. 175 til 137046, så er du medlem ut 2023!