HJEM
OM OSS
PROSJEKTER
VEDTEKTER
BOKBESTILLING
BLI MEDLEM
LINKER
KONTAKT OSS

 

 

 

 

 

Ny leder i kulturminnelaget
Nordre Odalen Kulturminnelag avholdt sitt årsmøte på Vertshuset Milepelen onsdag 30. januar. Det var omkring 40 personer til stede.

Hans Haagenrud ønsket velkommen, og Gunnar Nygård ble valgt som møteleder. Styrets beretning ble presentert ved hjelp av bilder – fra forskjellige  arrangementer, turer, ekskursjoner (med arkeolog og forsker) og fra gaveoverrekkelser.

Lagets prosjekter ble nevnt:

  • Innsamling av gamle protokoller, bilder, artikler, noveller og dikt.
  • Registrering av Odal Lydavis på Internett og opprettelse av bildebase på Internett.
  • Samarbeid med arkeolog, bildeutstillinger og annet.
  • Støtte til utgivelse av bygdebøker og andre publikasjoner
  • Støtte til restaureringen av bautaplassen på Sand

Framtidige prosjekter ble også nevnt.

Gunnar Nygård presenterte regnskapet som viser at laget har kr. 142.460 innestående i bank. Laget har gitt kr. 168.000 i prosjektstøtter/gaver. Medlemstallet øker jevnt og lå ved årsskiftet på 79.

Valg
Anne Kristine Evenrud fra valgnemnda ledet valgene. Nemnda hadde gjort en god jobb og hadde sin innstilling klar. Det nye styret blir slik:

  • Leder: Gunnar Nygård.
  • Styremedlemmer: Ingegerd Tronbøl, Ola Erik Tangen, Bengt Ringvold og Steinar Bjørnstad.
  • Varamedlemmer: Unni Dagfinrud, Siri Føsker og Trond Geir Strandhaug.
  • Revisor: Lars Mobråten.
  • Valgnemnd: Anne Kristine Evenrud, Arne Sween og Ola Kolstad.

Den tidligere formann Hans Haagenrud ble takket for innsatsen og overrakt blomster. Gunnar Nygård takket for tilliten på vegne av styret.

Det ble en kort kaffepause hvor deltakerne beså stokkebåten fra Tennungen som var utstilt. Det var mange som var interessert i temaet stokkebåter og så fram til foredraget om slike farkoster. Forsker Pål Nymoen fra Norsk Sjøfartsmuseum hadde undersøkt tre slike båter i Nord-Odal sist sommer, og han var invitert til å fortelle om disse og om stokkebåter generelt.