Blått skilt på Gammeldalsrud
Styremedlemmer i kapellstyret: Fra venstre Oddbjørn Vangen, Marit Stensrud Fredheim, Hans Ludvig Fredheim, Bente Sjøen og Aud Linner. (Foto: Asgeir Østli)
 
Ved en enkel seremoni på Gammeldalsrud 21. juni, med representanter for kapellstyret på Trautskogen og kulturminnelaget til stede, ble et kulturhistorisk «blått skilt» montert på klokketårnet på den gamle gravplassen.

Gravplassen var i bruk fra 1878 til 1932. Klokketårnet ble satt opp i 1887. I 1984 ble det erstattet av en tro kopi av det originale.

Asgeir Østli orienterte om skiltene og kriteriene for oppsetting, og skogingene bidro med kaffe og sjokoladekake. Det vart ei trivelig stønn for de frammøtte.

Nord-Odal har mange bygninger og steder av kulturhistorisk verdi.  Tidligere har Bukkeneset og de gamle kommunehusene i henholdsvis Mo og Sand fått skilt, og et femte er klart for oppsetting på Skålbergsætra senere i sommer.

Bildet: Jørgen Bekken fikk æren av å skru opp skiltet. (Foto: Asgeir Østli)