Kulturminnelagets vårmøte 2024
Kulturminnelagets tradisjonelle vårmøte ble avholdt i bibliotekets møterom Glenna 12. mars. Nærmere 30 medlemmer og andre interesserte var til stede. I tillegg til to foredrag, sto utdeling av årets dialektpris og lagets årsmøte på programmet.

– Jeg er glad
i gamle hus

 
– Gamle istandsatte hus i et lokalsamfunn er viktige kulturminner.De gjør noe med stoltheten vår og bidrar til å skape attraktive bygder.


Slik avsluttet Hans Johnsson sitt foredrag. Han er bygningsvernrådgiver i Kongsvingerregionen, en stilling som er et samarbeid mellom Anno museum og kommunene.
   Hans orienterte om rådgiverordningen, ulike tilskuddsmuligheter og om hva det betyr for et lokalsamfunn å ta vare på gamle bygninger, enten det er våningshus, løer, stabbur eller andre «objekter» med behov for istandsetting.
   Hans er svensk og bosatt i Torsby, men gjennom sitt virke blant annet i fylkeskommunen og Kulturminnefondet har han fått god kjennskap til hvordan den bygningsmessige kulturarven ivaretas også i Hedmark.
   – Bevisstgjøring er viktig, sa han og viste til Nord-Østerdal der den bygningsmessige delen av den lokale kulturarven er spesielt godt ivaretatt.
   Det kom tydelig fram for de frammøtte at Hans «lever og ånder» for og har ekte omsorg for gamle hus. Han setter i stand flere hus på sine to gårder i Torsby, og med stor entusiasme viste han bilder fra en rekke prosjekter.
   Han oppfordret nordodølinger med mulige prosjekter om å ta kontakt, og etter foredraget ble det faktisk gjort et par avtaler om befaring av eiendommer senere i år. Johnsson understreket at han mer enn gjerne kommer tilbake til Nord-Odal.


70 år med ball
og dommerfløyte

 
Som andre post på programmet ga Harald Dagfinrud gav  til beste anekdoter og andre glimt fra et langt liv i idretten i tillegg til minner fra sine mange år som lærer.

Harald kan se tilbake på ei lang og allsidig karriere både som aktiv og dommer i fotball og håndball. Han har også hatt et langt yrkesliv som lærer, først på Odal realskole og senere på Nord-Odal ungdomsskole.
   Han begynte å sparke fotball for Oppstad IL som 18-åring i 1956 før han ble en ildsjel i opprettelsen av ei fotballgruppa i Sand IF et par år senere. I tillegg til å være aktiv fotballspiller i mange år, ble han midt på 60-tallet dommer både i fotball og håndball. Han har blåst i fløyte på de fleste fotballbaner på Østlandet. Etter hvert fikk han også flere adminstrative verv i fotballkretsen, og senere ble han veileder og barnekampinstruktør for håndballgruppa i Skarnes IL. Dette holder han fortsatt på med – i sitt 85. år. Han fikk Nord-Odal kommunes kulturpris i 2016 for sine mangeårige innsats for barn og unge.
   Harald kom blant annet inn på at han gjennom alle disse årene har vært en bevisst framsnakker av Nord-Odal og trofast bruker av odalsdialekta; ikke minst i forbindelse med møter og arrangementer utabygds.
  Det kom derfor ikke som noen stor overraskelse at han etter foredraget kunne motta kulturminnelagets dialektpris og bli utnevnt til året «Kav odøling».


Hans Øyvind ble gjenvalgt som leder

Kvelden ble avsluttet med årsmøte i kulturminnelaget.

Årsberetning og regnskap ble vedtatt med akklamasjon. Valgkomiteens innstilling ble også tilsvarende godt mottatt av forsamlingen, og lagets leder Hans Øyvind Knapper ble gjenvalgt.
   Styremedlem Solvår Pettersen gikk ut av styret, og hun ble takket for innsatsen av leder Hans Øyvind med lagets kopp og blomst. Bjørn O. Andersen gikk ut av valgkomitéen etter mangeårig virke. Han var ikke til stede, men vil få tildelt de samme oppmerksomheter senere.
   Til slutt takket Hans Øyvind for oppmøtet.


Kan du tenke deg å støtte kulturminnelaget?
Vipps kr. 175 til 137046, så er du medlem ut 2024!