HJEM

OM OSS

PROSJEKTER

VEDTEKTER

BESTILLING

LINKER

KONTAKT OSS

 
 

SØK I VÅRT HISTORISK BILDEARKIV

 
 

SØK I ODAL LYDAVIS

 

STØTT OSS!

 
Artikkelarkiv
På grunn av et teknisk problem vises bokstavene æ, ø og å feil i noen av artiklene.
Tilføyelser og korreksjoner til sæterboka
Etter at boka «Der var ei sæter» kom ut, har vi fått noen tilføyelser og korreksjoner. Redaksjonen vil gjerne ha flere innspill, gjerne også flere bilder som kan arkiveres for ettertida.
LES MER  

Registrering av stedsnavn
Kulturminnelaget har startet arbeidet med å registrere stedsnavn i Nord-Odal. Arbeidet er en del av et pilotprosjekt i regi av Hedmark fylkeskommune sammen med Universitetet i Oslo og Kulturdepartementet.
 
LES MER  

Arne Knapperholen ble
årets «Kav odøling»

Arne Knapperholen har fått kulturminnelagets dialektpris 2010. Prisen ble overrakt under på en dialektkveld i biblioteket torsdag 24. mars. Omkring 60 personer var til stede. Før overrekkelsen fikk forsamlingen høre et interessant, lærerikt og underholdende kåseri av språkviter og direktør i Språkrådet, Sylfest Lomheim.
 
LES MER  
   
Godt frammøte på årsmøtet
Årsmøtet ble greit avviklet onsdag 24. mars i biblioteket med omkring 40 personer til stede. Gunnar Nygård ledet møtet og presenterte årsberetning og bildeframvisning via data.
 
LES MER  
   
Stor interesse for sæterboka
Nordre Odalen Kulturminnelag lanserte «Der var ei sæter»; sæterboka for Nord-Odal, i biblioteket mandag 30. november. Det ble etter hvert helt fullt i biblioteket med i underkant av 100 interesserte til stede.
 
LES MER  
   
I salg nå:
20. utgave av «Jul i Nord-Odal»

«Jul i Nord-Odal» årgang 2009 er nå i salg. Heftet inneholder som vanlig en rekke artikler, dikt og bilder om Nord-Odal og nordodølinger i ulike epoker.
 
LES MER  

Boklansering!
Mandag 30. november kl 19.00 inviterer vi til boklansering på biblioteket. Vi utgir nå boka «Der var ei sæter...». Den omhandler sætre og sætring i Nord-Odal gjennom tidene. Redaksjonen har jobbet i snart to år med boka, som er på 240 sider.

LES MER  

 
 

Dugnad i Mosemyrkoia
Kul-tur-damene har hatt dugnad i Mosemyrkoia. Fra venstre Ingegerd (Tronbøl), Inger Marie (Røste), Lena (Strand), Mildrid (Føsker) og Siri (Føsker). Begge romma i Mosemyrkoia ble ryddet og sopt, og rusk og rask ble samlet i sekker. Til og med en stråmadrass måtte gå i avfallet – dessverre. Nå skal Thor Vestli reparere det som er nødvendig å sette i stand her. Koia ble brukt av tømmerkjørere og fløtere. Det kunne være opp til 30 mann som lå her. Fløtinga i Mørkåa tok slutt i 1967.

 
Effektiv dugnad ved Mørktjennsdammen
Mye arbeid ble gjort på dugnaden ved Mørktjennsdammen22. september.
 
LES MER  

 

Folkevandring til
«tussesætra»

Kulturminneløypa, som Odalstunet arrangerte i samarbeid med Austvatn Vel og Nordre Odalen Kulturminnelag søndag 30. august, ble en stor suksess.

LES MER  
 
Stor interesse for stokkbåtene
Under Sandsdagene i juni viste kulturminnelaget fram en av stokkbåtene som er funnet i Nord-Odal.
LES MER  

 
Tom Vik fikk kulturminnelagets
dialektpris 2009

«Kav odøling»: Tom Vik ble den første som mottok Nordre Odalen Kulturminnelags dialektpris. Prisen ble overrakt på en tilstelning i biblioteket 25. mars.

Tom var blitt foreslått av flere personer. Han fikk et diplom med et trykk av kunstneren Ivar Nordhagen, blomster og rosende omtale fra kulturminnelagets lagets leder Gunnar Nygård.
 
LES MER   +

 
Odalsdialekten er et levende kulturminne
Nordre Odalen Kulturminnelag har vedtatt å opprette en dialektpris for Nord-Odal. Den første prisen vil bli delt ut på et dialektseminar som vi arrangerer i forbindelse med årsmøtet vårt på biblioteket  onsdag 25. mars.
 
LES MER  

 
Mange ville se
«At miste sin hals»

Som en markering av Kulturminnedagen 2008 arrangerte Nordre Odalen Kulturminnelag og Odalstunet søndag 14. september det historiske spillet «At miste sin hals» i Sandsætra.
 
SE FOTOGALLERI  
50 var med på turen «vesti skoga»
Nærmere 50 interesserte deltok på kulturvandringa «vesti skoga» som kulturminnelaget arrangerte onsdag 18. juni. Med Bengt Ringvold som engasjert og kunnskapsrik turleder ble det en spennende og fin rusletur i junikvelden.
 
LES MER  

 
Mange prosjekter i gang
Nordre Odalen Kulturminnelag er i gang med tre større prosjekter, med henholdsvis sætre og sæterliv, muntre historier og musikk som stikkord.
 
LES MER  

 
Stokkbåt fra 1400-tallet
En av stokkbåtene som forsker Pål Nymoen fra sjøfartsmuseet undersøkte sist sommer, stammer fra 1400-tallet.
 
LES MER  


 
Ny leder i kulturminnelaget
På et godt besøkt årsmøte på Milepelen 30. januar ble Gunnar Nygård valgt til ny leder etter Hans Haagenrud, som hadde frasagt seg gjenvalg.
 
LES MER  
Årets lokalhistoriske
julegaver er i salg!

Både Odalskalenderen og Jul i Nord-Odal har i en årrekke vært populære julegaver til og fra odølinger over nær sagt hele verden. Nå er nye utgaver i handelen!
 
LES MER  
Stor interesse for Hans Ludvigs bok
Forsamlingslokalet Skogvang på Trautskogen var fylt til bristepunktet da Hans Ludvig Fredheim søndag kveld presenterte boka «Flyktningetransporten over Trøftskogen i Nord-Odal». En stor del av opplaget ble revet bort i løpet av kvelden.
Kulturminnekveld med allsidig innhold
Som en del av Trollringens kulturuke Trolluka arangerte vi i samarbeid med Nord-Odal bibliotek kulturminnekveld i biblioteket onsdag 26. september.
 
LES MER  
Bildearkivet og lydavisa p� Internett
De første bildene i vårt historiske bildearkiv «Der er en bygd...» er nå tilgjengelig på Internett. Samtidig åpner vi for søk i alle utgaver av Odal Lydavis gjennom 30 år. 
 
LES MER OM BILDEARKIVET
LES MER OM LYDAVISA
En fin kveld på Korbølsætra
På en av sommerens fineste kvelder fant et 50-tall interesserte vegen til Korbølsætra. Marina Zucchino sørget for kaffe og sæterkost, og det var foredrag, omvisning og underholdning i trivelig omgivelser. Mange benyttet også anledningen til å kjøpe med seg fersk pultost hematt!
 
LES MER
Spennende arkeologiske undersøkelser
Arkeolog Birgitte Bjørkli er i ferd med å avslutte et større arbeid med å kartlegge alle kjente arkeologiske kulturminner i Nord-Odal. Sammen med kollega Heidi Haugene gjorde hun nylig de siste undersøkelsene ute i terrenget, godt assistert av medlemmer i Nordre Odalen Kulturminnelag.
LES MER
Kulturvandring i Fjell 31. mai
Nordre Odalen kulturminnelag arrangerte kulturvandring i Fjell torsdag 31. mai, og omkring 30 personer var med.
 
LES MER
Ga bøker til skolene
Nordre Odalen Kulturminnelag hadde medlemsmøte i Milepelen Vertshus mandag 16. april. Nærmere 50 personer var til stede. Etter å ha ønsket de frammøtte velkommen, overrakte formann Hans Haagenrud et klassesett av hundreårsboka «Der er en bygd...» til hver av de tre skolene i Nord-Odal. Kari Underthun tok imot gaven på vegne av skolene (bildet).
LES MER
Protokoller bevares for ettertida
Kulturminnelaget har kjøpt inn to brannsikre skap som er plassert i biblioteket i Nord-Odal. Laget har sett nødvendigheten av at protokoller og andre dokumenter tilhørende frivillige organisasjoner, lag og foreninger blir sikret for fremtiden.
 
LES MER
Gavesjekk til bygdebok-arbeidet
I forbindelse med årsmøtet i kulturminnelaget overrakte leder Hans Haagenrud en sjekk på 150.000 kroner til Odal Slektshistorielag. Pengene skal benyttes til trykking av bind 3 i den nye bygdebokserien.
   Arkeolog Birgitte Bjørkli holdt et interessant foredrag om fornminner i Nord-Odal for de om lag 50 frammøtte.
 
LES MER
«Der er en bygd...»
Første opplag av «Der er en bygd...» er nå utsolgt, men et nytt, begrenset opplag kommer i salg i midten av november. Vi vil gjerne takke alle som har hjulpet oss med boka, enten i form av bilder eller opplysninger, sponsorstøtte eller salg og markedsføring. En spesiell takk går til Nord-Odal bibliotek, Nord-Odal kommune, Odal Sparebank, Nord-Odal Brannkasse, Rescon Mapei, Mo Sanitetsforening og Nord-Odal Sanitetsforening. Overskuddet vil blant annet gå til Odal Slektshistorielags arbeid med den nye bygdebok-serien for Nord-Odal. Boka koster kr. 300, og du kan gjerne bestille den direkte fra oss.
Rusletur på Trautskogen
Et 50-tall interesserte deltok på rusleturen som kulturminnelaget arrangerte på Trautskogen 22. juni 2006.
 
LES MER